A nemzetközi nagytőke és a migrációs válság

A napjainkban már humanitárius katasztrófa méretét öltő, Nyugat-Európába irányuló migrációs válságnak egyik fő oka a nemzetközi nagytőke munkaerő-szívó hatása. A fejlett iparú nyugat-európai országok a legutóbbi gazdasági válság utáni, átmeneti fellendülést követően bizonyos fokú munkaerő-hiánnyal küzdenek. Elsősorban Németország, Nagy-Britannia és egyes skandináv országok tőkés nagyvállalatai a közel-keleti, elsősorban szíriai bevándorlók közül kívánnak toborozni olcsó és viszonylag jól képzett munkaerőt. Ezzel két legyet ütnének egy csapásra: feltölteni az üres álláshelyeket, és letörni a béreket, azaz lenyomni az átlagos bérszínvonalat. Németországban a nemrég felemelt minimálbért is ezzel a módszerrel kívánják ismét csökkenteni. Veszélybe kerülnek tehát ezekben az országokban a munkásmozgalom által eddig kivívott eredmények ezen a téren, csökkenni fog a dolgozói osztályok életszínvonala. Az úgynevezett „jóléti államok” egyre kevésbé lesznek „jólétiek” a széles néptömegek számára. Ez a magyarázata a növekvő idegengyűlöletnek, a bevándorlókkal szembeni ellenállásnak a lakosság körében. Megerősödnek a szélsőjobboldali pártok, teret nyernek a fasiszta nézetek. Ezek az államok a nagytőkének kedvező bevándorláspolitikájukkal igyekeznek biztosítani adóbevételeik növelését, nyugdíj- és szociális rendszerük színvonalának fenntartását.

Merkel

A baj akkor kezdődik majd, amikor az újonnan érkezett és az integrációba bevont munkaerő „kimazsolázása” után megindul a bevándorlók azon tömegének visszaküldése, kitoloncolása, akikre a tőkés vállalatoknak nincsen szükségük. Hol fogják parkoltatni ezt az embertömeget, amelynek nagy része eredeti hazájába biztosan nem térhet még vissza? Ez feszültségeket fog szülni az Európai Unió perifériáján és azokban a közel-keleti országokban, amelyek már amúgy is ösztönzik a túlzsúfolt menekülttáborok lakóit a távozásra. Növekedni fog a kiábrándult emberekben az iszlám fundamentalizmus és a dzsihadista szervezetek befolyása. A nagyhatalmak geopolitikai érdekeinek ütközése tovább növeli majd a háborús feszültséget a válságövezetekben, ami könnyen egy új világháború kirobbanásához vezethet. Az Európai Unió belső gazdasági és politikai érdekellentétei felerősödhetnek, ami a destabilizáció továbbgyűrűzését idézi majd elő.

Munkaerő-szükségleteinek kielégítése után az Európai Unió egyes tagállamai és általában véve az államok globális szinten is egyre inkább a határok lezárására törekednek. Ez nem is lehet másként egy gazdaságilag és politikailag elkülönült, szétszabdalt, nemzetekre tagolt és országhatárok által biztosított világban, amelyben a globalizáció egyelőre még csak a nemzetközi nagytőke szabad mozgásában nyilvánul meg, amit csak korlátozottan követhet a munkaerő, vagyis az emberek szabad mozgása. Ez azt jelenti, hogy a nyugati világ politikusai által oly előszeretettel hangoztatott „demokratikus” és „szabad” világ egyáltalán nem szabad. Nem élünk, még nem is élhetünk szabad világban. Pedig Földünk, mint élettér, mindeddig az egyetlen, egyformán mindenkié, aki rajta él. Ahol pedig az élet természeti vagy egyéb katasztrófák miatt lehetetlenné válik, onnan megindul az elvándorlás. Egy ilyen népvándorlást élünk most is át, de ennél jóval nagyobb fajsúlyúak is lehetnek és talán lesznek is majd, ha a jelenlegi körülmények és feltételek nem változnak meg. Világunk akkor lesz majd valóban szabad, ha bárki oda mehet vagy ott maradhat, ahová vagy ahol neki tetszik.

Németh Attila