A Nagy Honvédő Háború és az antifasiszta küzdelem legnagyobb írója

110 éves Mihail Alekszandrovics Solohov

A hatalmas és páratlan szovjet irodalom örökké élő epikusa, egy folyó, amely sosem apad el, tanító, aki sosem fárad el – ő Solohov. Könyvei ott sorakoznak a polcomon, a legkedvesebb vöröskatona fényképe mellett.
A magyar  vöröskatona nem válaszol a leveleimre, nem jön a hívásomra. Fejét Solohovnak feszíti, A hazáért harcoltak című mestermű szolgál számára vánkosul. Velem vannak, velem lesznek az idők végezetéig…

“Solohov művész-zseni, egészen kivételes jelenség, akire epikus lendület, nem mindennapi kifejezőkészség, a realista elbeszélés költői ereje jellemző.” – írja írótársa, Csingiz Ajtmatov.

solohov-1A végtelen szovjet földre repít, ahol hallod a lovak patáinak dobogását, a puskaropogást, a csatakiáltást, a robbanást, és látod a világ leghősiesebb embereinek, a legcsodálatosabb katonáknak a földre rogyását, a szenvedéseit, a fájdalmait és zokogsz és nevetsz és ökölbe szorított kézzel küzdenél ebben a pillanatban is a szovjet hazáért, amely mindannyiunk szülőanyja és életmentő édesapja. Küzdj hát Solohovval a szocializmusért… mostantól.

” A falu, amelyet elhagytak a lakosai, egyik végétől a másikig égett. A lángoló házak fölött szélesen szétterjesztette gubancos szárnyait egy óriási fekete füstfelhő, és a lőporfüstnek a lövészgödrök fölött terjengő szagába belevegyült az égő fa és szalma csípős és keserű bűze is.” – írja A házáért harcoltak szívbemarkoló művében, páratlan szókinccsel felvértezve.

Solohov 1905. május 24-én született a Don-vidéken, Vjosenszkaja sztanyicán, s szülőhelyén is halt meg 1984. február 21-én. Négy gimnáziumi osztály elvégzése után Mihail Alekszandrovicsot elsodorja a polgárháború. Volt vöröskatona, rakodómunkás, napszámos, irodavezető, tárcaíró. Benne sűrűsödött a hétköznapi ember összes tudása, tapasztalata a munkáról és az életről.

Húsz esztendősen kezdi el írni a Csendes Dont, amelynek negyedik kötete 1940-ben jelent meg, s az írót világhírűvé tette.  Emberi sors című művéért 1965-ben Irodalmi Nobel-díjat kapott.

Új barázdát szánt az eke című regényében   a kollektivizálással kapcsolatos pozitív véleményének ad hangot, de ugyanakkor keményen szót emel a túlkapások ellen is.

solohovBírálja Sztálint, de végig a szovjet rendszer elkötelezett híve és harcosa marad. A Nagy Honvédő Háború idején a hadszínterekről tudósít, méltatja a vöröskatonák hősi cselekedeteit és lelket önt a Szovjetunió népeibe. Lelkesíti a katonákat, az egész népet a nácik elleni harcra.

Erkölcsi ereje rendkívüli, a humanista szovjet ember művészi megtestesülése Mihail Solohov, aki azt tartotta, hogy csendet és nyugalmat kell keresni, s időt hagyni ahhoz, hogy az ember egy nép sorsát feldolgozza. S nemcsak az alkotás kíván elmélyültséget és csendet, hanem az olvasás is. Solohov műveit minden kommunistának el kell olvasni. Akkor is, ha kevés az idő, ha mindenki rohan,mert csak a nagy, mély kutak vizével csillapítható a halálos szomj. A kommunista ember más életformájához és életviteléhez hozzátartozik Solohov műveinek ismerete, mert sok nagy szovjet író mellett ő adja a legtöményebb szellemi és lelki táplálékot, amelyet mi, különböző kommunista szervezetek tagjai elkezdtünk eltemetni, pedig ez hitünk lángoló forrása.

Ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, és a hamis vöröset az igazi vöröstől, Solohovot is olvasni kell, mert ő mindent megmutat a szovjet munkás, paraszt, párttitkár, kulák, kozák életéből, de leginkább a vöröskatonát, a mi legdrágább kincsünket, és megmutatja az emberi gyengeségeket, és gyarlóságokat, és aljasságokat is kendőzetlenül és zseniálisan.
A gyűlölet és a humánum – a valóság jelenik meg elbeszéléseinek és regényeinek soraiban.

Szinte minden műve Makai Imre kiváló tolmácsolásában jelent meg magyarul. Műfordítói munkásságáért a Szovjet Írók Szövetsége Gorkij-díjjal jutalmazta.
Fogarasi Zsuzsanna