A Népi Front lapja

A Nagy Honvédő Háború és az antifasiszta küzdelem legnagyobb írója

110 éves Mihail Alekszandrovics Solohov

A hatalmas és páratlan szovjet irodalom örökké élő epikusa, egy folyó, amely sosem apad el, tanító, aki sosem fárad el – ő Solohov. Könyvei ott sorakoznak a polcomon, a legkedvesebb vöröskatona fényképe mellett.
A magyar  vöröskatona nem válaszol a leveleimre, nem jön a hívásomra. Fejét Solohovnak feszíti, A hazáért harcoltak című mestermű szolgál számára vánkosul. Velem vannak, velem lesznek az idők végezetéig…

“Solohov művész-zseni, egészen kivételes jelenség, akire epikus lendület, nem mindennapi kifejezőkészség, a realista elbeszélés költői ereje jellemző.” – írja írótársa, Csingiz Ajtmatov.

solohov-1A végtelen szovjet földre repít, ahol hallod a lovak patáinak dobogását, a puskaropogást, a csatakiáltást, a robbanást, és látod a világ leghősiesebb embereinek, a legcsodálatosabb katonáknak a földre rogyását, a szenvedéseit, a fájdalmait és zokogsz és nevetsz és ökölbe szorított kézzel küzdenél ebben a pillanatban is a szovjet hazáért, amely mindannyiunk szülőanyja és életmentő édesapja. Küzdj hát Solohovval a szocializmusért… mostantól.

” A falu, amelyet elhagytak a lakosai, egyik végétől a másikig égett. A lángoló házak fölött szélesen szétterjesztette gubancos szárnyait egy óriási fekete füstfelhő, és a lőporfüstnek a lövészgödrök fölött terjengő szagába belevegyült az égő fa és szalma csípős és keserű bűze is.” – írja A házáért harcoltak szívbemarkoló művében, páratlan szókinccsel felvértezve.

Solohov 1905. május 24-én született a Don-vidéken, Vjosenszkaja sztanyicán, s szülőhelyén is halt meg 1984. február 21-én. Négy gimnáziumi osztály elvégzése után Mihail Alekszandrovicsot elsodorja a polgárháború. Volt vöröskatona, rakodómunkás, napszámos, irodavezető, tárcaíró. Benne sűrűsödött a hétköznapi ember összes tudása, tapasztalata a munkáról és az életről.

Húsz esztendősen kezdi el írni a Csendes Dont, amelynek negyedik kötete 1940-ben jelent meg, s az írót világhírűvé tette.  Emberi sors című művéért 1965-ben Irodalmi Nobel-díjat kapott.

Új barázdát szánt az eke című regényében   a kollektivizálással kapcsolatos pozitív véleményének ad hangot, de ugyanakkor keményen szót emel a túlkapások ellen is.

solohovBírálja Sztálint, de végig a szovjet rendszer elkötelezett híve és harcosa marad. A Nagy Honvédő Háború idején a hadszínterekről tudósít, méltatja a vöröskatonák hősi cselekedeteit és lelket önt a Szovjetunió népeibe. Lelkesíti a katonákat, az egész népet a nácik elleni harcra.

Erkölcsi ereje rendkívüli, a humanista szovjet ember művészi megtestesülése Mihail Solohov, aki azt tartotta, hogy csendet és nyugalmat kell keresni, s időt hagyni ahhoz, hogy az ember egy nép sorsát feldolgozza. S nemcsak az alkotás kíván elmélyültséget és csendet, hanem az olvasás is. Solohov műveit minden kommunistának el kell olvasni. Akkor is, ha kevés az idő, ha mindenki rohan,mert csak a nagy, mély kutak vizével csillapítható a halálos szomj. A kommunista ember más életformájához és életviteléhez hozzátartozik Solohov műveinek ismerete, mert sok nagy szovjet író mellett ő adja a legtöményebb szellemi és lelki táplálékot, amelyet mi, különböző kommunista szervezetek tagjai elkezdtünk eltemetni, pedig ez hitünk lángoló forrása.

Ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, és a hamis vöröset az igazi vöröstől, Solohovot is olvasni kell, mert ő mindent megmutat a szovjet munkás, paraszt, párttitkár, kulák, kozák életéből, de leginkább a vöröskatonát, a mi legdrágább kincsünket, és megmutatja az emberi gyengeségeket, és gyarlóságokat, és aljasságokat is kendőzetlenül és zseniálisan.
A gyűlölet és a humánum – a valóság jelenik meg elbeszéléseinek és regényeinek soraiban.

Szinte minden műve Makai Imre kiváló tolmácsolásában jelent meg magyarul. Műfordítói munkásságáért a Szovjet Írók Szövetsége Gorkij-díjjal jutalmazta.
Fogarasi Zsuzsanna

TI ÍRTÁTOK

ADY ENDRE: A TŰZ MÁRCIUSA

Csámpás, konok netán ez a világ S végbe hanyatlik, kit annyian űztek, De élethittel én, üldözött haló, Március kofáira és szentjeire Hadd szórjam szitkát és dicsét a Tűznek. Hadd halljék végre

Háború a vörös csillag ellen

Megjelent "az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról" szóló törvényjavaslat, amelyet Lázár János és Semjén Zsolt

"Demokrácia védelme"?

Nemrégiben egy ígéretes, nagyobb lélegzetű tanulmány két bevezető fejezete jelent meg a Frontoldalon „PlalylA” „tollából” „Demokrácia védelme” címmel. A cikkeket viharos vita követte, aminek nyomán az
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

Kémek a sasfészekben...

Kémek a sasfészekben...

 A hidegháború korszakában komoly fordulópontot jelentett, amikor 1949-ben megtört az Egyesült Államok
No thumbnail available

Fohász a legszomorúbb barakkból

(A kapitalizmus áldozatainak emlékére)Szégyenszemre a XXI. századi Európa közepén áll a nyomorúságos
No thumbnail available

A kommunizmus áldozatai?

Mint a rendszerváltás óta egy ideje minden évben, úgy most is a
Légy szerző!
Légy szerző!