A munkanélküliségről-1.rész

munkanelkuliA kapitalista termelési mód általános válságának jelei egyre inkább megmutatkoznak, ami sajnos nem jelenti egyúttal a kapitalizmus végét és globális leváltásának esélyét. A Föld lakosságának rohamos növekedése, az ebből fakadó jövőbeni élelmezési problémák, az energiakérdés viszont előre vetíti a válság világszintű elmélyülését. Ennek a válságnak egyik legfontosabb eleme az általános munkanélküliség lesz. A modern kapitalizmusban kifejlődő látványos tudományos-technikai forradalom következtében ugyanis egyre kevesebb élő munkaerőre lesz szükség, a termelésben az ipari robotok általánossá válása feleslegessé fogja tenni az emberi munka mind nagyobb részét, ami hozzájárul majd a kapitalizmus általános válságából fakadó, már napjainkban egyre növekvő  munkanélküliséghez. Növekedni fog a társadalmi egyenlőtlenség, ugyanakkor egyre nagyobb gond lesz az államok számára a munkahelyteremtés a tőke általános „demokratizálódása” ellenére is. A jövő kapitalizmusának legnagyobb problémája a gazdasági fejlettség magas foka és a foglalkoztatottság alacsony foka közötti ellentmondás lesz a tudományos-technikai fejlődés és a tőkés világválság együttes hatása következtében. A foglalkoztatási válság, vagyis az, hogy a munka társadalmában elfogy a munka, hozzájárul majd a kapitalizmus általános válságához, ami esélyt nyújthat, megfelelő technikai fejlettség esetén, a tőkés árutermelési mód megszüntetésére és egy új típusú, szocialista tervgazdálkodás bevezetésére, vagyis egy fejlettebb termelési mód világszintű elterjedésére. A jövő társadalmában viszont még nem szűnik meg a szükségletek kielégítése céljából folyó termelés, vagyis a munka, és a munkamegosztásból fakadó ellentmondás. Ennek az ellentmondásnak a feloldása lesz a kommunizmus egyik nagy feladata.

Németh Attila