A “magyar brexit” nem megoldás

A közelmúltban népszavazás döntött a szigetországban Anglia uniós szervezetből való kilépéséről. Hazánkban ha nem is helyeslik nyíltan reakciós körök az angliai példa követését, ám uniós tagként is gyakorta támadják az integrációs szervezetet. Ez egy külön misét is megérne, ám ami magyarhonban igencsak feltűnő, hogy a reakciós irányzatokat többször is nyíltan támogató jobboldali munkáspárti körök kifejezetten hazánk kilépése mellett foglalnak állást. Még ez sem jelentene problémát, ha arról lenne szó, hogy a távozni kívánó Magyarország hajtson végre szocialista színezetű rendszerváltást, illetve a környező országokkal-szocialisták vagy sem-lépjen szövetségre részben a nyugati gyarmatosító folyamatok ellenében. Azonban ilyesmi célzást, utalást a hazai munkásmozgalom jobbszárnyánál nem igazán találunk, ráadásul nemcsak nincs szó manapság a szomszédos népekkel való szolidaritásról, internacionalizmusról, hanem egy sor kérdésben a jobboldali munkáspárti körök határozottan nacionalista állaspontot foglalnak el: példának okáért, amikor a párt magyar jellegét hangsúlyozzák, illetve, hogy a magyar ipart, a magyar őstermelőt, magyar kis-és középvállalkozókat érdemes támogatni. Magyarkodni lehet, azonban kérdéses, hogy evvel hosszabb távon érünk-e vagy sem el eredményt, illetve az is, hogy az osztályközpontú társadalomfelfogást a magyarság előtérbe helyezése pótolja-e. A legfontosabb, ráadásul gyakorlati jellegű kérdés pediglen az, vajon a sehova se tartozó, nem feltétlenül szocialista ország vajon meg tud-e állni a lábán akkor, amikor hazánk gazdasága nagymértékben függ a nemzetközi gazdasági helyzettől.

Kezdjük a kérdés gyakorlati részével: magyarhon nem Anglia. A szigetország számos egyéb erőforrással bír, például az egykori gyarmatok révén, de emellett gazdagabb is ásványi kincsekben, mint hazánk, területe is nagyobb, és az se elhanyagolható, hogy tenger veszi körül, fontos kereskedelmi központ. Hazánk is az volt, hangsúlyozzuk, volt valamikor, amikor is a legenda szerint három tenger mosta. Azonban erről csak múlt időben beszélhetünk. Emellett országunk a keleti és a nyugati geopolitikai zóna között ütközőállam, ami nemcsak múlt, hanem akár tetszik, akár nem, jelen és jövő is. Sem az nem szerencsés, ha egyoldalúan keleti, se az, ha egyoldalúan nyugati orientáció mellett kötelezzük el magunkat, de az se, ha mindenkitől elzárkózunk. Márpedig a reakciós gondolkodók és a jobboldali munkásmozgalmárok nagyon az utóbbi megoldás felé kacsintanak. Tény ugyan, hogy a nyugati államok okolhatók azért, hogy 26 éve ott tartunk, ahol, illetve azért, hogy úgy kell táncolnunk, ahogy ők füttyentenek, ahogy az se tagadható le, hogy az unió imperialista hatalmak gyarmatosító törekvéseinek szervezete, azonban a nyugat meg az imperializmus akkor se egyenlő egymással. Oroszország és Japán, illetve a szintén nagyhatalomnak számító Kína se különb a deákné vásznánál, azaz azok is tőkés világhatalmak, Kína pártállami álszocializmusa dacára is. De hogy az álellenzéket is említsük, nekik sincs igazuk, amikor nyugatimádatukat hangoztatják a lebolsevistázott oroszok ellenében. Lényeg azonban az, hogy amennyiben a jelenlegi állapotban kilépne az unióból hazánk,annak kb. a következő következményei lennének: szélsőségesen nacionalista diktatúra, attól vérszemet kapván reakciós államférfiúink, hogy bezzeg most már nem kontárkodik bele mindenbe az Európai Unió, azonkívül óriási méretű munkanélküliség nemzetközi cégek kivonulása miatt, hatalmas elégedetlenség, amely a jobboldali populizmus táptalaja. Erről lehetne vitát folytatni, meg arról is, hogy ebben nekünk mi a jó.

Azt többször írtam volt, hogy be se kellett volna lépnünk. A KGST más formában így is működhetett volna, illetve a visegrádi-balkáni szövetség mellett az se lett volna vállalhatatlan lehetőség, hogy minden országgal békés viszonyra és kétoldali gazdasági kapcsolatra törekedjünk-nem ez történt. És mint tudjuk, olyan sincs, hogy mi lett volna. Arról lehet szó, hogy balról és rendszerkritikus alapon támadja az ember az integrációs szervezetet. Egyfelől a nacionalista reakciós körök ellenében, akik emberi jogokra is fittyet hánynak és az uniót ki akarják oktatni, másrészt azok ellenében, akik annyira szélsőségesen és fanatikusan imádják a nyugatot meg a jenkiket. Mert még a nem politizáló átlagember haja is égnek áll attól, hogy a jenkibarát meg a nyugatot istenítő kereszteslovagok rendszeresen szinte már lealázzák ezt a jobb sorsra érdemes népet azzal, hogy mindent, de mindent a nyugati állapotokhoz viszonyítanak. De attól is, hogy az uniós tagként saját társait rendreutasító nacionalisták fújják azt rendszeresen, hogy mennyire büszkék vagyunk nemzeti öntudatunkra, amikor is az, hogy hatalmas az emberek közötti egyenlőtlenség és rengetegen létminimum alatt élnek, ennél ezerszer égetőbb kérdés.

Következésképpen: az a fura helyzet állt elő, hogy se az unióbarát, se a nacionalista prófétáinknak nincs igaza. Ellenben igenis lenne harmadik megoldás, ám reakciós honatyáink, akár nyugatbarátok, akár nacionalisták legyenek is, nem igazán propagálják ezt az alternatívát. Se azt, hogy sokkal praktikusabb lenne egy balkáni-visegrádi, főleg külpolitikai és gazdasági egység, se pediglen azokat, akik rámutatnak arra, hogy az unió imperialista tömb, amellyel szemben a szocializmus alternatívája lenne az irányadó. Arról lehet szó manapság, hogy valakik mondjuk az uniót élesen támadják az ottani állapotok miatt, azonban ez bezzeg hazánkban kezdetű szófordulattal folytatódna- ahogy sajnos olyan is van bőven, hogy az uniót a hanyatló, úgymond nemzetellenes és felforgató elemek szülőföldjének titulálják. Egyiket se! Se a nemzeti öntudat túlbuzgó propagálása, se a nyugat istenítése nem megoldás. A szomszédos népekkel való jószomszédi viszony és a szocializmusban gondolkodás azonban annál inkább.

B.Deák András