A Magyar Békekör sajtóközleménye

Egyházi-civiltársadalmi megbeszélés békéről és igazságosságról

Budapest, 2015. november 24. kedd (MSZF)

 

 

A Szentszék budapesti apostoli nunciusával találkozott hétfőn a Magyar Békekör. Az egy órás megbeszélésen a békét és az emberibb jövőt fenyegető veszélyek, és a velük szembeni közös fellépés lehetősége került szóba – jelentette a Magyar Békekör kedden.

Alberto Bottari de Castello pápai nuncius, és a Békekör Simó Endre vezette négytagú küldöttsége egyetértett abban, hogy a béke és az igazságosabb jövő érdekében fel kell lépni az idegengyűlölet, a fajgyűlölet, a vallások és híveik egymással való szembeállítása, az erőszak terjedése és a terrorizmus ellen.

A találkozót megelőzően a Békekör levélben fejezte ki teljes egyetértését Ferenc pápával a népvándorlás okairól: a háborúkról, a megélhetés, a társadalmi egyenlőség és igazságosság hiányáról. A Békekör egyetértését fejezte ki Ferenc pápával a menekültek befogadását, és „emberi kötelességnek” tartotta biztonságba helyezésüket.

A hétfői találkozón a pápai nuncius is emlékeztetett Szent István befogadással kapcsolatos intelmeire.

Levelében a Békekör javasolta Ferenc pápának, hogy a civil társadalom és az egyház közösen lépjen fel a társadalmi egyenlőségen, a népek javainak és forrásainak igazságos elosztásán nyugvó békéért, és szervezzenek olyan világkonferenciát, amelynek célja a veszélybe került erkölcsi és társadalmi értékek megerősítése volna, nehogy az értékvesztés miatt visszafejlődés következzen be, és veszélybe kerüljön a népek és az emberek békés együttélése. „Nagyon komoly veszélybe kerülhet a világ, ha nem fogunk össze az elembertelenedési tendenciákkal szemben. Fel kell mutatnunk a jövőbe mutató humanista keresztényi értékrendet, nehogy az emberiség utat tévesszen ebben a kaotikus, vészterhes korszakban” – mondta Simó Endre. „Nélkülözhetetlen az egyház latba vesse erkölcsi tekintélyét a fenyegető veszélyek elhárításáért és az emberibb jövőért” – fogalmazott Szécsei József.

A Vatikán budapesti nagykövete azt mondta, hogy a Magyar Békekör értékrendjében nem talál semmi kivetni valót, egyetért vele, és diplomáciai úton is jelzi az egyházi-civiltársadalmi közös fellépésről szóló kezdeményezést Rómának. A Magyar Békekör reményét fejezte ki, hogy a magyar katolikus egyháztól is pozitív választ kap a Katolikus Püspöki Konferencia elnökének is megküldött kezdeményezésére.

A találkozón jelen volt Dobos András, a pápai nunciatúra titkára, a Békekör küldöttségében pedig Rónai Katalin, a Népi Front, Petráss László, a Honfoglalás 2000 részéről, valamint Szécsei József, az MSZP tagja.+++