A Magyar Békekör levele az USA nagykövetének

 

Tisztelt Nagykövet Asszony!

 

A Magyar Békekört alkotó társadalmi szervezetek nevében szeretnénk jókívánságainkat tolmácsolni Önnek, és Önön keresztül az Amerikai Egyesült Államok népének Május 9, a II. világháború befejeződésének 70-ik évfordulója alkalmából. Köszönjük az amerikai népnek, hogy a Szovjetunió és Nagy-Britannia népeivel összefogva megszabadította az emberiséget a fasizmus rémuralmától, és utat nyitott egy igazságosabb nemzetközi rend felé.

Mi, magyar emberek aggódva tapasztaljuk, hogy az antifasiszta összefogás folyamata az utóbbi években elakadni látszik. Különösen aggasztónak tartjuk, ami Ukrajnában történik. Azt, hogy az egykori antifasiszta koalíció egyes tagjai, köztük az Egyesült Államok olyan hatalmi rendszert támogat, amely nyíltan együttműködik neonáci erőkkel, és a hitleri hordákat meghazudtoló gaztettekkel hallat magáról. Történik mindez itt, Magyarország közvetlen szomszédságában. Abban bíztunk, hogy az Ön kormánya szívén viseli majd, sőt garanciát is vállal az ukrán felek között 2014. február 21-én aláírt megállapodás tiszteletben tartására, nevezetesen a nemzeti egységkormány megalakítására, és Ukrajna föderációvá szervezésére, hogy érvényesülhessenek e soknemzetiségű ország népeinek szabadságjogai. Abban bíztunk, hogy Washington a 2015. február 12-i minszki megállapodásban foglaltak teljesülését is elősegíti majd, különös tekintettel a megállapodás kisebbségek autonóm jogairól szóló 11-ik pontjára. E helyett azt kell látnunk, hogy az Ön kormánya a szélsőjobboldallal szövetkező kijevi hatalmi csoport pártját fogja, katonai-, anyagi- és propaganda-támogatásban részesít egy olyan rendszert, amely hadsereget vet be saját népe, a kelet-ukrajnai orosz ajkú lakosság ellen, és erőszakkal próbál érvényt szerezni az egységes ukrán nemzetállamiságnak, lábbal tiporva azokat a megállapodásokat, amelyeket aláírt. Véleményünk szerint ez a magatartás szemben áll a 70 évvel ezelőtti demokratikus szellemiséggel, és a konfliktus eszkalálódásával fenyeget Ukrajnában és Európában. Mi, magyar emberek méltatlannak tartjuk ezt a magatartást az Ön országához, mellyel hazánk szövetséges viszonyban áll a NATO keretében.

Szeretnénk választ kapni kérdéseinkre:

  1. Miért bojkottálják a május 9-én rendezendő moszkvai ünnepséget, az antifasiszta koalíció közös győzelmét a fasizmus felett?
  2. Miért vélik összeegyeztethetőnek ezt a magatartásukat annak tudatával, hogy a fasizmus elleni harcban a Szovjetunió népei hozták a legnagyobb véráldozatot, és a sztálingrádi győzelem nélkül talán önök sem élhetnének demokráciában?
  3. Miért kell azt tapasztalnunk, hogy az amerikai kormány szembefordul egykori szövetségesével az antifasiszta harcban, és azokkal lép szövetségre, akik az Egyesült Államok egykori szövetségesével szemben fasiszta, neonáci erőkkel is lepaktálnak?
  4. Mi a célja az Egyesült Államoknak ezzel a politikával?

 

Tisztelt Nagykövet Asszony!   

Szeretnénk Önt felkeresni hivatalában, hogy kérdéseinkre választ kapjunk. Bízunk benne, hogy nem csak megérti a magyar civil társadalom béke iránti aggodalmát, hanem készségesen válaszol is az aggodalmunkat kifejező kérdésekre!

Szíves válaszára várva tisztelettel köszöntjük Önt a győzelem napja alkalmából!

 

 

Petráss László és Dr. Simó Endre, a Magyar Békekör szervezői az alábbi szervezetek nevében

 

Magyar Szociális Fórum-Szociális Kerekasztal

Népi Front

Honfoglalás 2000 Egyesület

Igazságos Jogállamért Szövetség

Demokratikus Közéleti Alapítvány

Dunakeszi Civilek Baráti Köre

Magyar Autonóm Néppárt

Szépen magyarul – Szépen emberül mozgalom

Független Újságírók Szövetsége

Emberközpontú Országért Mozgalom

Roma Nők Érdekvédelmi Szervezete

Ekomozgalom

Bal-Rad Baloldali Radikális hírportál

Társadalomtudományi Tagozat

Medicent – Ózd

MPSZ Délvidék

 

Budapest, 2015. május 4.