A Magyar Békekör előterjesztése a 2015. szeptember 25-i sajtótájékoztatón

A Magyar Békekör szerint van lehetőség a népvándorlás feltartóztatására és megszüntetésére. Ennek módja a népek életének és megélhetésének biztosítása saját hazájukban és földjükön. A Magyar Békekör július 5-i nyilatkozata óta hirdeti, hogy a népvándorlást és a magyarországi bevándorlást legfőképpen a háborúk idézik elő, és a megélhetés hiánya. A kiváltó okok orvoslására irányuló megoldási javaslatunk előterjesztése óta azt tapasztaljuk, hogy civil útmutatásunk – ha lassan is – de utat tört magának. A legfrissebb fejlemény, hogy az EU szerdai brüsszeli csúcsértekezletén a közösség kötelezettséget vállalt a szíriai háború befejezésének előmozdítására az ENSZ vezette nemzetközi erőfeszítés keretében, továbbá egy líbiai nemzeti egységkormány létrehozására. A Magyar Békekör üdvözöl minden olyan lépést, amely arra irányul, hogy biztosítsák a népek életét és megélhetését szülőföldjükön, és ne kelljen kivándorolniuk.  A migráció kezelését illetően a Magyar Békekör álláspontja a következő: a magyar nép nem szögesdrótfalak építésében érdekelt, hanem azok lebontásában. A kormány nem csak a magyar népnek tartozik felelősséggel, hanem a bevándorlóknak is emberséggel. Át kell engedni Magyarországon a Németország és Észak-Európa felé tartó menekülteket!

bekekorNem szabad a Nyugat és a keresztény civilizáció védőbástyájának szerepében tetszelegni a békés migrációval szemben! Még kevésbé erőszakkal fellépni ellene, mint azt a szögesdrót jelképezi. Az okokat kell megérteni, és kiküszöbölni, nem pedig a tünetet erőszakkal kezelni! Be kell fogadni azoknak a menekülteknek egy részét, akik menekült státusban részesültek az EU-ban. Magyarország ez alól nem vonhatja ki magát következmények nélkül; De nem szabad megengedni, hogy a centrum a menekültek lerakodó helyévé változtassa hazánkat, erőn felüli terhek vállalására kényszerítsen minket, és más olyan Uniós tagállamokat, amelyeket semmiféle felelősség sem terhel a népvándorlásért, mégis rajtuk csattan az ostor mások háborús politikájáért, és gyarmati forráskivonásáért; Magyarországnak és az EU-nak közösen kell eleget tenniük az emberiesség követelményének a bevándorlókkal szemben, és a felelősség követelményének saját népeik iránt; úgy is fogalmazhatnánk, hogy egyszerre kell érvényt szerezni Schengennek és a genfi menekültügyi megállapodásoknak; ennek érdekében közös határvédelmi intézkedéseket akarunk azért, hogy ki lehessen szűrni a menekült státusra jogosultakat, és meg lehessen akadályozni azoknak a tömeges bevándorlását, akik nem menekültek; ezt az EU-val közösen létesítendő szűrőállomásokon, az ún.

Hotspotokon lehet megvalósítani; a menekültjogot már megszerzett bevándorlókat be kell fogadni, le kell telepíteni; előre látható, hogy a bevándorlás nőni fog mindaddig, amíg okait ki nem küszöbölik, ezért az EU-nak össze kell fognia Európa nagyobbik felével, Oroszországgal is a népvándorlást kiváltó okok megszüntetésében, és a bevándorlás kezelésében (pozitív választ várunk a magyar kormánytól és az EU-tól Szergej Lavrov orosz külügyminiszter augusztus 24-i kezdeményezésére, hogy Oroszország és az EU együtt kezelje a bevándorlást); egyetértünk Orbán Viktor kijelentésével, miszerint az EU-nak „újra kell gombolnia a kabátot” Oroszországgal; nagyon fontosnak ítéljük, hogy Oroszország személyében végre akadt egy világhatalom, amely nem a szíriai Aszad rendszert, hanem az Iszlám Állam nevű terrorszervezetet tekinti első számú ellenségének, és fegyverrel támogatja az IÁ ellen harcoló szíriai kormányerőket és a kurdokat; üdvözöljük, hogy az USA kormánya hajlik a katonai együttműködésre Oroszországgal az IÁ ellen, és hogy Washington – bizonyos feltételekkel – esetleg felhagyna cinkos összejátszásával az IÁ-val Aszadék és a kurdok ellen; A szíriai béke helyreállítása nélkülözhetetlen a népvándorlás megszüntetése szempontjából, hiszen az Európába tartó migránsok többsége Szíriából érkezik (eddig 12 millióan vándoroltak ki);

A Magyar Békekör támogatja új ideiglenes menekült táborok létesítését Jordániában, és a meglévők kibővítését másutt; Szaúd-Arábiának és az Arab Emirátusoknak is meg kell nyitniuk kapuikat a menekültek előtt; ugyanerre kérjük Izraelt is; üdvözöljük azokat a dél-amerikai államokat, amelyek már eddig is tízezer számra fogadtak be bevándorlókat, mert tudják, hogy a sokszínűséggel nem csak lehet, hanem együtt is kell élni; viszont mérhetetlenül gyengének tartjuk az Egyesült Államok készségét az ázsiai menekült tömegek befogadására, jóllehet a közel- és közép-keleti népvándorlás legfőbb kiváltója maga az USA a háborúival; jogosnak tartjuk az igényt, hogy az USA anyagilag támogassa Európát, legelső sorban is a bevándorlásnak leginkább kitett országait, hogy megfelelő ellátásban tudják részesíteni a bevándorlókat, gyermekeiket és családjaikat; még jobban örülnénk annak, ha Washington felhagyna háborús politikájával, és hozzáfogna a népvándorlást előidéző okok megszüntetéséhez; egy ilyen lépés méltó volna az Egyesült Államok legszebb történelmi hagyományaihoz. A migrációs problémát elsősorban Szíriában, Irakban és Líbiában kell orvosolni!