A kommunisták útnak indították huszonnyolcadik segélyszállítmányukat Novorosszija lakosságának részére

Nem hiába folytak Minszkben a bonyolult és elhúzódó tárgyalások az Ukrajna területén zajló konfliktus beszüntetéséről. Ukrajnában, még ha törékeny is, de béke lett. Az elkeseredett harcok után Kijevnek és a Donbassz népfelkelőinek mégis csak sikerült legalább valamiféle megállapodásra jutniuk. Hiszen amíg emberek lövik egymást, addig párbeszédről szó sem lehet. Sikerült megtenni az első, de legfontosabb lépést a felé, hogy a testvéri országban sikerüljön megvalósítani a valódi békét, az emberek közötti egységet.

Az intenzív harci cselekmények, a civil infrastruktúra, a települések létfontosságú ellátó rendszereinek a lerombolása következtében egyre növekvő humanitárius katasztrófával állunk szemben Ukrajna délkeleti részén. Az emberek ezt óriási türelmüknek és az Oroszországból érkező segélyeknek köszönhetően tudják csak átvészelni.

Így február 18-án Moszkva és a Moszkva-környék kommunistái eljöttek a „Lenin” Állami Gazdaságba, hogy a Népköztársaságok lakosai részére útnak indítsák a huszonnyolcadik segélyszállító konvojt. Az egybegyűltekhez Vlagyimir Kasin, az Orosz Föderáció Kommunista Pártja Központi Bizottságának elnökhelyettese – az Állami Dumának a természeti erőforrásokkal, a természet hasznosításával és a környezet védelmével foglalkozó bizottságának elnöke – szólt:

„Ez a Novorosszija lakosságának megsegítésére szánt, huszonnyolcadik humanitárius konvojunk. A múlt héten négy teherautót küldtünk gyógyszerekkel – amit már nagyon vártak Donyeckben is és Luganszkban is.

Ma meleg holmit, élelmiszereket, orvosságot indítunk útnak. Útközben autókonvojunkhoz csatlakoznak majd a Tulából, Voronyezsből, Volgográdból, Észak-Oszétiából és Kabargyino-Balkáriából indított humanitárius szállítmányok is.

Ma nem tudunk betelni azzal, hogy Novorosszija területén már nincs az az öldöklés, ami egy hete még folyt. Hogy már nem hallatszik annyira az ágyúdörgés. Harcosainknak a fasizmussal, a banderizmussal szembeni erőfeszítései meghoztak némi eredményeket. A Gyebalcevót bekerítő zászlóaljak erőfeszítései, a Donbassz lakosságának harca nyomán jöttek létre annak a feltételei, hogy az ukrán hadsereg katonái demoralizálódjanak, az európai vezetők pedig az újabb minszki tárgyalások megkezdésére kényszerültek. Egészében véve elégedettek vagyunk külügyminisztériumunknak, illetve az Orosz Föderáció elnökének az ukrajnai rendezéssel összefüggő kérdésekben elfoglalt álláspontjával. Ők megtettek mindent annak elkerülése érdekében, hogy számos ország – közöttük Oroszország – nyílt szembenállásba keveredjen egymással. Béke lett – még ha törékeny is.

Ám, önökkel együtt, látjuk azt is, hogy romokban vannak a civil infrastruktúra, a mindennapi létet szolgáló létesítmények. Szláv testvéreink még a bombázások közepette is igyekeznek helyreállítani a közműveket, a lakóépületeket, az iskolákat. Ezért továbbra sem szabad csökkentenünk az általunk nyújtott segítségen.

Szeretnék mindazoknak köszönetet mondani, akik kivették részüket a mostani humanitárius segélyszállítmány összeállításából. Szeretnék köszönetet mondani a Moszkva-környéki és fővárosi kommunisták aktívájának, a „Lenin” Állami Gazdaság kollektívájának, személy szerint pedig Pável Grugyinyinnak, amiért raktárhelyiségeket bocsátott rendelkezésünkre, segített a rakodásban, illetve a szállítmányhoz kísérőcsoportot biztosított.

Külön köszönet az ország méhészeinek – a Krímtől kezdve Vlagyivosztokig –, akik egy nemrég véget ért mézvásár alkalmával 300 ezer rubelt gyűjtöttek össze, és azt átadták, abból a célból, hogy ebből a pénzből élelmiszert vásároljanak Novorosszija lakóinak.

Ugyancsak külön köszönet a szerpuhoviaknak, akik ma egy olyan kísérleti gyógyászati preparátumokból álló szállítmányt indítottak útnak, amelyet puscsinói tudósok fejlesztettek ki. Ez egy mesterséges bőr, amely elősegíti a súlyos sérüléseket szenvedett harcosok mielőbbi gyógyulását.

Mi tovább folytatjuk a Novorosszija lakóinak szánt segítségnyújtást. A fasizmus nem tör át, a banderizmust meg fogjuk semmisíteni! Éljen népeink – a szlávok – testvérisége!”

A Moszkva környéki kommunisták vezetője, Nyikolaj Vasziljev megköszönte azt a munkát, amelyet a párt megyei bizottságának aktivistái végeztek a Népköztársaságok lakóinak szánt humanitárius segély összegyűjtésének és útnak indítása érdekében. Vasziljev kijelentette:

„Látjuk, hogyan alakulnak Ukrajnában a fejlemények. Az elpusztított Novorosszijának most különösen szüksége van a mi segítségünkre. És mindaddig, amíg a valódi békét el nem sikerül érni Ukrajna területén, Moszkva megye kommunistái segíteni fogják a testvéri népet.

Szeretnék köszönetet mondani mindazon szervezeteinknek, amelyek a leginkább hozzájárultak ennek a konvojnak az összeállításához. Közöttük említhetők a podolszki, a lenini, a noginói, a szerpuhovi járás, valamint Mityiscs, Scsolkovó és Ogyincovó kommunistái, akik folyamatosan aktív munkát végeznek a Luganszk és Donyeck megye lakóinak szánt humanitárius segítség eljuttatásában. Nagy-nagy köszönet az aktívának – óriási és nagyon szükséges munkát végeznek ők Novorosszija lakóinak érdekében. A fasizmus nem tör át!”

Kazbek Tajszajev, az OFKP Központi Bizottságának az Ukrajna délkeleti régiója lakosságának nyújtott segítséget koordináló törzsének vezetője megköszönte minden jelenlévő munkáját és hangsúlyozta:

A mai konvoj egyedülálló. Ez abban is megnyilvánul, hogy – a szokásos élelmiszeripari cikkek mellett – a ma útjára indítandó élelmiszer egy részét a Gyebalcevónál küzdő alegységeknek küldjük. Azt is remélem, hogy a ma elindítandó orvosságok segítségére lesznek megsebesült barátunknak, Alekszandr Zaharcsenkó, a Donyecki Népköztársaság vezetőjének abban, hogy mielőbb újra visszatérhessen a sorba, és folytathassa munkáját.”

A humanitárius segélyszállítmány útnak indítási ceremóniájának végén Pável Grugyinyin, a „Lenin Állami Gazdaság Zrt.” igazgatója kijelentette:

„Remélem, hogy már a közeljövőben a békefolyamat kiteljesedhet majd. Nem dörögnek majd az ágyúk, a mezőket pedig nem tankok, hanem traktorok szántják majd. Feltétlenül meg kell őrizni ezt a törékeny békét. Nem szabad, hogy emberek szenvedjenek csak azért, mert egyeseknek háborúzni van kedvük.”

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára