A jobboldal a bevándorlókat, a baloldali pedig a határon túli magyarokat utálja?

A Frontoldalon nem rég jelent meg Fogarasi Zsuzsanna tollából egy cikk, amely nagyon jól rávilágít arra, hogy a tőkés hatalom miként hergeli egymás ellen azokat az embereket, akik egyébként ugyan attól a rendszertől, a kapitalizmustól szenvednek. Mivel páran nem értették vagy nem jól értették Fogarasi elvtársnő gondolatait, kevésbé ékesszólóan és stílusosan, de én is leírom, hogy miről van szó, amikor párhuzamot vonunk a 2004-s népszavazás és a mostani jobboldali gyűlöletkampány között. Könnyen be lehet majd látni, hogy a burzsoá jobboldal épp olyan mocskos eszközöket vet be a társadalom megosztása érdekében például a menekültek kapcsán, mint a burzsoá baloldal a határon túli magyarokat illetően. Nézzük először az általánosságokat!

A képlet nagyon egyszerű: van a tőkés osztály (a felső tízezer, a burzsoázia a szupergazdagok, a hatalom birtokosai – kinek hogy tetszik a megnevezés) balliberális, illetve konzervatív tömörülése. Előbbit az MSZP, DK (egykor az SZDSZ), utóbbit pedig a jelenlegi is kormányzó Fidesz-KDNP pártszövetség testesíti meg. A kettejük között folyó versengés egyetlen célja a hatalom megszerzése, illetve megtartása, melynek érdekében  a legkülönbözőbb módszerekkel, kommunikációs trükkökkel, pszichológiai eszközökkel próbálják formálni az állampolgárok gondolkodását.

E két tőkés tömörülés merőben más politikai hitvallása, világnézete meghatározza a politikai üzenetek tartalmát. A jobboldal az antikommunista, nacionalista hangulatkeltéssel, a burzsoá baloldal pedig az ezzel szembe állított “európai értékrend”, mint a kormánnyal szembeni “demokratikus alternatívával” próbálja a társadalom többségét a saját oldalára felsorakoztatni. Lehetne említeni a különböző  baloldali (marxista, zöld stb…) politikai erők szerepét is, de fajsúlytalanságukból eredően nem tudnak külön identitásképző tényezővé válni.  Magyarán szólva a (szélső)jobboldali és a balliberális politikai kultúra mellett jelenleg nincs tér egy rendszerkritikus baloldali, kommunista szubkultúra megjelenésének, ezért leginkább a Fidesz-KDNP és a “demokratikus ellenzék” radikális véleménykülönbsége formálja a törésvonalakat, a közélet minden szintjén. Nem kivétel ez alól sem a nemzetpolitika, sem pedig a menekültáradat kezelésének problémaköre.

Nézzük meg, hogy mit mond a jobboldal a menekültekkel kapcsolatban és miért? (nagyon lesarkosítva, végtelenül egyszerűen)

1. Meg kell védeni hazánkat a bevándorlóktól, mert azok idegenek és ha idejönnek, akkor elvész a magyar kultúra, kevert nemzet leszünk, véget ér a magyarság 1000 éves jelenléte a Kárpát-medencében!

2. A bevándorlók elveszik a munkádat, elveszik az állam pénzét, költeni kell rájuk, a magyar emberektől vonják el a betevő falatot!

3. A baloldal nemzetellenes, mert védelmébe veszi a menekülteket, ezzel támogatva keresztény Magyarország vesztét, bezzeg a saját határon túli magyar testvéreinket simán lerománozza! (és sajnos igen, az MSZP-SZDSZ bagázs rengeteg határon túli magyar ember önérzetébe gázolt bele, amikor megkérdőjelezte magyarságukat, magyar kultúrához, a magyar nemzethez való tartozás jogát. Míg élek nem felejtem el, hogy a népszavazás után pár nappal egy határon túli magyar lány – akit Szanyi és párttársai simán románnak titulált – sírva szavalta el az egyik magyar költő hazafias, de nem nacionalista verset)

Tehát a logika az alábbiak szerint épül fel: van egy valós probléma, méghozzá az, hogy emberek százezrei kénytelenek elhagyni szülőhazájukat azért, mert az amúgy a Nyugat fegyverei által hatalomra segített terroristák (nesze neked Arab-tavasz) pokollá teszik a Közel-Keletet. Van egy kormány, amely magát kereszténynek és nemzetinek hazudja , miközben nem csinál mást, csak befecskendezi a gyűlölet mérgét a társadalom szöveteibe. Mesteri módon sikerült elhitetni az emberekkel, hogy a bevándorló=terrorista, törvényszegű bűnöző, ingyenélő, aki elveszi a munkádat, kirabol, megerőszakol ,de jobb ételt kap, mint a beteg nagymamád a kórházban.A kormány üzenete: gyűlöld a bevándorlót és természetesen gyűlöld a baloldalt, hiszen ők azok, akik még támogatja is ezt a bevándorló csürhét! (“A baloldal ráront a nemzetre”, “a baloldal nem szereti a magyarokat” – igazi, autentikus orbáni gondolatok)

communist

Jóérzésű embernek ettől felfordul a gyomra és inkább a szolidaritás, semmint a gyűlölet kerekedik benne felül. Úgy tűnik azonban, hogy a kormány propagandája erősebb, mint a tisztességesség és a becsület: az országban érezhetően gyűlik a harag, sajnos nem a kapitalista rendszer, hanem az elesett és üldözött bevándorlók ellen. De nézzük meg, hogy a magát baloldalinak valló (valójában neoliberális) tömörülés vajon jobb-e egy fokkal is, mint a “nemzeti-keresztény” kormány, ha például egy szintén nehéz helyzetben lévő kisebbségről, nevezetesen a határon túli magyarokról van szó? Emlékezzetek vissza a 2004-es népszavazásra! Vajon nem ugyan ilyen logika alapján uszították egymás ellen az anyaországi és a határon túli magyarokat?

Mit mondott akkor az MSZP-SZDSZ-kormány?

1. Ne adj a románnak (igen, “a románnak”, tehát már a határon túli magyarok nemzethez való tartozását és vitatjuk!) magyar állampolgárságot, mert majd idejön és elveszi a munkádat! 20 millió román munkavállaló fogja megszállni hazánkat! Ismerős, ugye? Talán Szanyi-kapitány ijesztgette ezzel a népet épp úgy, mint most Orbán a menekültekkel.

2. Minden erdélyi és felvidéki magyar egy rohadt fideszes, úgyhogy ha nem akartok orbáni diktatúrát, akkor nehogy megszavazzátok a kettős állampolgárságot! – szólt a szoci kampányszöveg. Most pedig azt hallgatjuk, hogy minden bevándorló terrorista. Nem ugyan az a logika? Dehogynem…Utáld őket: a határon túli magyart, a menekültet, mert jobboldali, mert terrorista. (Annyi igazság volt a szocialista-liberális szólamokban, hogy a Fidesz valóban nem a határon túli magyarok iránti érzett szeretetből, hűségből, hanem mocskos politikai érdekekből, hatalomvágyból akart kettős állampolgárságot adni  a külhoni magyaroknak, mint ahogyan ezt Mikola doktor úr elszólása is alátámasztja.

Rövidre zárva a kérdést: ahogyan a burzsoá baloldalból hiányszik a szociális érzékenység és a nemzeti kérdéseket illető haladó szellemiségű álláspont képviseletének kidolgozása és képviselete, úgy a jobboldalon is csak ócska kirakat, hamis máz a keresztény értékekre való hivatkozás. Egy valami azonban közös bennük, hiszen lényegében mind a két tábor – az MSZP, DK és társaik, valamint a Fidesz-KDNP is – egy osztályhoz, a magyar tőkés osztályhoz tartoznak. Ez a közös pont pedig nem más, mint a gyűlölet, a hatalom beteges megszállottsága, a gátlástalan hazudozás és az osztályérdekek könyörtelen érvényesítése. Mindegyikük uszít, ki a határon túli magyarok, ki pedig a bevándorlók ellen. A kommunisták feladata, hogy leleplezzék a kapitalizmus igazságtalanságait és a népi erők egységbe kovácsolásával életre keltse az ellenállást a tőkés manipuláció, az etnikai alapú uszítás és a háborúk ellen!

Mit kell ehhez tenni? 21. századi viszonyokra alkalmazni a marxista-leninista eszméket, legyen szó nemzetpolitikáról, a nemzetközi viszonyok és azok hatásának elemzéséről!

egyesuljetek

A kommunista baloldalnak – szemben a burzsoá baloldallal – le kell számolnia azzal a múltból örökölt káros beidegződésével, hogy nacionalistának tart minden olyan témát, törekvést, amelynek valamilyen módon nemzeti éle van! Például ha a határon túli magyarokról van szó! Igenis merjük a zászlónkra tűzni az autonómia kérdését, hiszen egy etnikailag sokszínű (és történelmi konfliktusokkal terhelt) térségben a népek együttműködésének és megbékélésének folyamatát, a nemzeti identitás megőrzését és egymás kultúrájának megismerését az autonómia képes leginkább garantálni! Ez nem jobboldali követelés, ez kommunista követelés, méghozzá hazafias, kommunista követelés!
Hozzá kell tenni azonnal azt is, hogy fel kell lépni minden olyan nacionalista kútmérgezéssel szemben, amely például a román-magyar (szlovák-magyar) együttélést megkeserítené. A magyar dolgozónak épp úgy a kapitalizmus az ellenfele, mint a román munkásnak! Erdély, Magyarország, Felvidék, Kárpátalja dolgozóinak közösen kell harcolniuk a kizsákmányolás, a háborús uszítás, a népellenes intézkedések ellen!

De a lehető legelszántabban kell küzdeni a jobboldali, fasiszta hangulatkeltéssel szemben is, amely a társadalmat a bevándorlók ellen kívánja hergelni. Mindenkinek el kell mondani, hogy ezek az emberek nem jókedvükben jönnek Magyarországra, hanem azért, mert az agyonművelt Nyugat, az imperialista nagyhatalmak háborús káoszt generáltak azokban az országokban, ahonnan most százezrével áramlik a menekültek tömege. Az Európai Unió és a NATO hathatós támogatásával vették át szélsőséges iszlamisták az ellenőrzést és irányítást, ezért övék a felelősség ezért a humanitárius katasztrófáért. A menekült áldozat, nem pedig bűnös. Az igazi bűnös a kapitalizmus, a NATO, az Európai Unió és felelőtlen politikusaik. Ha őket legyőzzük, megrengetjük a tőkés rend falait, akkor annak romjain felépülhet egy élhető, a társadalmi egyenlőség és a szociális igazságosság, a szolidaritás talaján álló új, humánus rendszer, a 21.századi szocializmus, amely békét hoz a Föld népeinek és emberhez méltó életet ad mindenki számára.

Világ proletárjai, egyesüljetek!

Cseh Miklós, Népi Front