A haladást képviselő proletariátus legyen felkészült!

“Lenin Állam és forradalom című művének minden sorát kívülről ismerte, úgy idézett belőle, mint egy hősi eposzból. Most ismerkedett Lenin többi írásaival. A Berlinből Pestre csempészett huszonnégy, zöld fedelű kötet tanulmányozásába belemerült, éjt nappallá téve tanulta Lenin műveit, fáradhatatlanul és nagy gyönyörűséggel. Marx munkáiban a társadalmi valóság leleplezése, Lenin gondolataiban a szocializmus útját megvilágító igazság fénye ragadta meg szívét és elméjét.” – írja József Jolán A város peremén című könyvében.

A két világháború közötti kommunista mozgalomban úgy vált valaki előadóvá, magyarázó emberré, hogy sokat tanult, olvasott. Az iskolában nem ezt tanították, mégis a forradalmi mozgalom lángelméi ebben az időszakban jelentek meg és alkottak, tanítottak.
József Attila is sokfelé tartott előadásokat. Pártszervezetekben, szakszervezetekben, kocsmákban.
A szemináriumok után beszélt az általános politikai helyzetről. Gyakran járt egy újpesti kocsmába, ahová a párt még beszédet tartani  is elküldte a választások előtt.
A párt és a KIMSZ azt hirdették, hogy a proletariátusnak mindenben elöl kell járni: a tanulásban, a pontos munkában, a nyelv tisztaságának a megőrzésében. Másképp nem lehet sikeres a harcban és a szocialista társadalom építésében sem.
Nem mozgatható marionett bábukra, hanem gondolkodó, értelmes emberekre van szüksége az új, szocialista rendszernek.
A történelem, a nyelv és a forradalmi elmélet ismerete elválaszthatatlanok egymástól.
” A széteső társadalmat rendőri karhatalommal akarták egybetartani, megtízszereződtek az üldözések. És e tűnő világ recsegése közben, fenyegető veszedelmek izgalmában a föld alá kényszerült munkásmozgalom reményt adó és erőtől duzzadó küzdelmet folytatott az elnyomás, az árulás és a lelki elsötétítés ellen. S amilyen mértékben nőtt a szabadság ellenfeleinek zsoldos serege, az eseményekkel versenyt futva, lelkes lobogással, szocialista szenvedéllyel végezte Attila a feladatát.”

Ma is folyik a lelki elsötétítés. Figyeljétek csak a híreket! Egyik perceben megerőszakoltak valakit, másik percben kiderül, hogy nem. Reggel nyolckor történt valami, de 08.15 perckor kiderül, hogy nem is úgy volt. Emberek! Ne üljetek fel minden butaságnak. A híreket át kell engedni egy szűrőn. Mikor levegőt veszünk, is odatesszük a kezünket az orrunk elé, ha sűrű por száll felénk.

“József Attila nemcsak verseivel, életével is vállalta a szocialista sorsot, s nemcsak az elmélet szépségeit, hanem a gyakorlat veszélyeit is. Nemcsak vitatkozott és elmélkedett, harcolt is.”
Nézzetek körül a világhálón: Dunát lehet rekeszteni a fotelforradalmárokkal, a nagyotmondókkal, az okoskodó senkiháziakkal. Tele van sok üres frázissal az Internet. Olvassátok el, mielőtt megosztjátok a hírt, a cikket, a véleményt.
Barátaim! Nem mind vörös, ami annak látszik.
Fogarasi Zsuzsanna