A Győzelem Napja – Moszkvából jelentjük….

Ma május 9-én ismét hálával és köszönettel emlékeztünk. Emlékeztünk  az emberiség történelmének legnagyobb sorsdöntő ütközetére, melyet valaha az egyetemes történelemben kényszerültek vívni a haladó erők a fasizmus, maga a gonosz ellen. Arra emlékeztünk, és emlékeztettünk, melyet ma sokan feledtetni igyekeznek, hogy Szovjetunió népei 72 esztendővel ezelőtt megmentették mind hazánkat, mind pedig az egész emberiséget a pusztulástól. Azokra a hősökre, kik százezrével adták életüket népeink szabadságáért, boldogabb életéért. 

Makszim Szurajkin elvtárs,  Oroszország Kommunistának Pártja első embere,  ma személyesen is részt vett a Vörös Téren tartott katonai díszszemlén, akit pár kérdés erejéig az Orosz KP sajtóosztályán keresztül sikerült is elérnünk.

A díszvendégeknek fönntartott tribünön röviden értékelte a díszszemle menetét:

Makszim Szurajkin
Makszim Szurajkin

„Ez grandiózus látvány! Hadseregünk harckészültsége kitűnő. Érezhető az a kiváltképpen ünnepélyes légkör, az elődeink, a szovjet katonák hőstette iránti tisztelet!

Még a szovjet időkből megörököltük a díszszemlék megtartásának a hagyományát, és ez nagyon helyes! Ahogy elnézem katonáinkat, tisztjeinket, a legújabb haditechnikánkat, elégedetten állapíthatjuk meg, hogy Oroszország készen áll mindenféle agresszió visszaverésére, illetve segítséget nyújtani az elnyomott népeknek! Csak arra lenne még szükség, hogy önálló politikánkat bátrabban, offenzívabban folytassuk!”

A Népi Front Külügyi Munkacsoportja, és a párt teljes tagsága nevében Juhász Norbert elvtárs köszöntötte orosz elvtársainkat, és fejezte ki jókívánságait a fasizmus fölött aratott győzelem ünnepe alkalmából.

 

A Vörös Téren tartott ünnepi díszszemléről készült felvétel:

 

 

Népi Front