A Győzelem Napja Egerben

Borsod-Nógrád és Heves megyei kommunisták

Május 9-én volt 71 éve annak, hogy az egykori Szovjetunió népei megmentették mind hazánkat, mind pedig az egész emberiséget a pusztulástól.

Rájuk emlékeztünk.  Arra a sok százezer, sőt több millió hős katonára, kik életüket adták Európa s egyben hazánk felszabadításáért, népeink szabadságáért.

Azokra a dicső szovjet harcosokra akik győzedelmes harcokban vonultak Sztálingrádtól Berlinig, s visszakergették barlangjába a fasiszta fenevadat.

A Népi Front Borsod és Heves megyei sejtjei, valamint Nógrád megyei szimpatizánsai, salgótarjáni és kazári kommunisták, közösen emlékeztek meg az egri  Gröber temetőben található szovjet hősi halottak síremlékénél.

                          A Párt koszorújának elhelyezése

A jelenlévőket Juhász Norbert elvtárs, a Népi Front egri titkára köszöntötte megemlékező beszédében, majd Berki Sándor elvtárssal, Bánhorváti sejtünk titkárával közösen helyezték el pártunk koszorúját a síremléken. Ezt követően pedig pártunk tagjai, és szimpatizánsai követték őket a megemlékezés virágaival, és mécseseivel.

Berki Sándor és Juhász Norbert főhajtással adóznak a város felszabadítása során elesett hősök emléke előtt akiknek önfeláldozó helytállásáért mindenkor hálával tartozik az utókor.

 

Az alábbiakban közöljük Juhász Norbert, a Népi Front egri titkárának megemlékező beszédét, mely a Győzelem Napja ünnepségen hangzott el: 

“Kedves Barátaim! Kedves Elvtársak!

 

Köszöntök mindenkit a fasizmus fölött aratott győzelem 71. évfordulóján!

A mai jeles napon, emlékezünk. Emlékezünk az emberiség történelmének legnagyobb és legsorsdöntőbb ütközetére, melyet valaha az egyetemes történelemben kényszerültek vívni a haladó erők a fasizmus, maga a gonosz ellen.

Juhász Norbert

Emlékezünk a Dicsőséges Szovjet Vörös Hadsereg hőseire, kik százezrével adták életüket népeink szabadságáért, boldogabb életéért.

Éppen ezért számunkra, nem csak az emlékezés napja a mai.

A Győzelem Napja, nekünk, mint bármely más, haladó  gondolkodással bíró ember számára  az emlékezés mellett egyben ünnep is.

Ünnepe az emberi  szabadságvágynak, a dolgozó nép méltóságának, egyáltalán az emberi értelemnek és igazságérzetnek, mely 71 évvel ezelőtt döntő összecsapásban kényszerített térdre egy gyilkos eszmerendszert, amely megtörni, s megsemmisíteni igyekezett mindent ami jó, mindent ami emberi.

71 év elteltével azonban ma sem lehetünk nyugodtak, még az ünnepi hangulat ellenére sem. Egyre több aggodalomra van okunk, a világpolitikai helyzet alakulásából eredően.

Elég ha csak az ukrajnai eseményeket vesszük alapul, és az emellett egyre fokozódó NATO agressziót Oroszország, a világbéke jelen állás szerinti egyetlen, igazán hatékony őre ellen.

A NATO hordáinak és hazai, valamint egyéb Kelet-Európai kiszolgálóinak semmi sem elég drága hogy néhány évvel, hónappal, vagy akár nappal is tovább legyenek képesek működtetni az individualizmus, a világméretű nyílt terrorista diktatúra megvalósítására való törekvés  szellemiségében működő, végső soron az egész emberiséget romlásba taszító úgynevezett nyugati típusú és egyben hamis demokráciát.

Éppen ezért, a mi felelősségünk, a mi generációnk történelmi felelőssége, hogy ne csak emlékezzünk a győzelemre, hanem egyszersmind védjük is meg annak eredményeit, vívmányait, és ebből következően az immáron egyre több sebből vérző világbékét, s parancsoljunk megálljt az újabb globális konfliktus kirobbantására irányuló törekvéseknek!

Éljen a fasizmus fölötti győzelem!

Örök hála és dicsőség a harcban elesetteknek, tisztelet és megbecsülés az életben maradt veterán hősöknek!”

 

         Népi Front

Eger-Bánhorváti sejtjei