A bevándorlásról

orbanA kormány által az EU migrációs politikájának magyarországi jelentőségéről kiírt népszavazás közeledtével erősödik a kampány mindkét oldalon. A nemzeti ideológia „nem”-je és a liberálisok „igen”-je, valamint az MSZP és más „tartózkodók” távolmaradásra buzdító álláspontja egyre élesebb harcot vív egymással. A „szavazópolgár” csak kapkodja a fejét, és nem tudja, melyik tábornak van igaza. Jobbára pártpreferenciái alapján fog majd szavazni, ha egyáltalán elmegy szavazni… Igen, politikai kérdés lett ebből a népszavazásból, a politikai harc egy formája kormánypártiak és ellenzék között. Mindkét oldal, no meg a „távolmaradók” igyekeznek meggyőzni a „bizonytalanok” tömegét saját álláspontjuk igazáról és helyességéről.

De gondoljuk csak meg, hogy miről is van itt szó tulajdonképpen. Népvándorlás mindig is volt az emberiség történelmében, éppen úgy, mint háború. A történelem nem csupán „osztályharcok története”, hanem egyúttal háborúk és népvándorlások története is. Mi sem természetesebb, mint hogy az emberek elvándorolnak onnan, ahol nehézzé vagy éppenséggel lehetetlenné vált az élet, ahol nincsen víz, nem lehet földet művelni, vagy nincsen munka, nagy a szegénység, ahol háború van vagy egyik népcsoport üldözi és irtja a másikat. Ahol súlyos természeti katasztrófák miatt veszítették el házaikat, hozzátartozóikat az emberek.

migracio1

Menekültek, bevándorlók. Ha végigtekintünk az emberiség történetén, látjuk a menekülők és bevándorlók végtelen sorát, egyre újabb és újabb hullámait. És hová máshová mennének az emberek, mint ahol biztonságban élhetnek és dolgozhatnak, felnevelhetik gyermekeiket? Ahol nem fenyegeti őket természeti katasztrófa vagy háború, vagy egyszerűen csak jobban élhetnek, mint elhagyott hazájukban? Gazdasági bevándorló. Ma szinte már szitokszóvá lett ez a szó, főleg itt nálunk, Kelet-közép-Európában. Megfeledkezünk arról, hogy számtalan „hazánkfia” ment Nyugatra, a kelet-közép-európai „pusztából” az „ígéret földjére” a jobb megélhetés céljából? Hogy a fiatal, jól képzett szakemberek pusztán „néhány euróval” több fizetésért mosogatnak, takarítanak és baby-sitterkednek nyugat-európai országokban? Hogy a munkaerőhiány lassan már éppolyan probléma lett nálunk is, mint a munkanélküliség?

migransok3

Az európai közhangulat Németországot és személy szerint Angela Merkelt teszi felelőssé az EU „elhibázott” bevándorláspolitikája miatt, pedig Merkel csak a pártját pénzelő nagytőkés csoportok érdekeit képviseli. A multinacionális cégeknek pedig munkaerőre, éspedig olcsó munkaerőre van szüksége. Az integráció problémái az államot, végső soron magát a társdadalmat, az adófizetőket, terhelik. A tőke önzése miatt vall kudarcot az integráció, és növekednek a társadalmi feszültségek.

angela-merkel

Az európai kultúrát meg kell védeni, ehhez pedig az európai határokat kell megvédeni – hangzik a „nemzetek Európája” párthíveinek érve. Ám az úgynevezett „jóléti, nyugati” kultúra mára önmagát túlélt, hanyatló kultúra lett, elöregedő, a jóléttől elpuhult, önző, vallástalan, individuális társadalmak kultúrája, amely csodálkozik, hogy egyre fogy a népesség, nem születik elég gyerek, nincsen, aki adót fizessen, veszélyben a nyugdíj, évről-évre csökken a jólét.

Támogassuk a családokat, akkor majd több gyerek fog születni. Ám attól még nem születik több gyerek, mert a kormány erről határozatot hoz, a parlament törvényerőre emeli, alkotmányba iktatja. Nem, mert az önmagát túlélt, hanyatló kultúrájú, individuális társadalmakban szinte törvényszerű a népességfogyás, amely az emberek jólétével és önzésével arányosan nő. Nyugat-Európában a politikusok többsége mint megoldásra, úgy tekint a bevándorlásra. Igen ám, de az integráció, amely amúgy is sok problémát rejt magában, nem megy máról holnapra. A mai Európa népessége több évszázados, akár évezredes népvándorlások és betelepítések, erőszakos beolvasztások során alakult ki, de ez nem látszik sok mai politikus rövidlátó szemüvegén keresztül. A pillanatnyilag tapasztalt nehézségek és problémák láttán eleve kudarcnak ítélik a bevándorlás politikáját.

hatarzar1

Ám hiába emelnek falakat, küldenek rendőröket és katonákat Európa vagy az USA határaira, hiába hoznak bevándorlást nehezítő törvényeket, toloncolják vissza a nem kívánatos vagy „használhatatlan” migránsokat, a bevándorlók végtelen tönege ott sorakozik Európa partjainál és határain, döngetik a kapukat és falakat, mint egykor a „barbárok” serege, amely a jólét várát ostromolja.

migracio2

És egyre többen és többen lesznek, egyre elkeseredettebbek és erőszakosabbak lesznek, és megindulnak az „ígéret földjének” elfoglalására. Európa nem tanult a történelemből, pedig a történelem ismétli önmagát. Mert háború van, csak Európa ezt nem akarja tudomásul venni. Nem, mert amikor a Nyugat, imperialista érdekei folytán beavatkozik a háborús válságövezetekben, azt hiszi, megvédi őt a modern csúcstechnológia nyújtotta erőfölényének páncélja. Pedig látnia kell, hogy az „ellenség nyilai és dárdái” bizony képesek átrepülni a vár falain is…

bombardier

syrie5

Háború. Kormányok által jól fizetett biztonságpolitikai szakértők tekintik úgy az iszlám radikalizmust mint az egyre szaporodó terrorista merényletek forrását, kiáltanak ki bűnbaknak egy vallást, mondván, hogy az iszlám és a kereszténység között kibékíthetetlen ellentét van. Kultúrák harca ez, nem csupán szociológiai, bevándorlási vagy beilleszkedési probléma. Mindeközben megfeledkeznek vagy nem akarnak tudomást venni arról, hogy amikor muzulmánok ölnek keresztényeket vagy más iszlám felekezethez tartozó muzulmánokat, a vallás csupán ürügy, ideológiai eszköze nagyon is valós, anyagi természetű érdekeknek. Akár az európai vallásháborúk idején, ma is gazdasági, társadalmi, geopolitikai tényezők állnak mindezek hátterében. A keresztényeket lefejező, radikális iszlám harcosok sem nem jobbak, sem nem rosszabbak mint egykor volt a Szent Inkvizíció.

djihad

Mi lenne hát a megoldás? – teszik fel a kérdést humanista értelmiségiek, tudományos kutatók, a világ sorsán jobbítani kívánó, jó szándékú politikusok. Ám még ha a világon megtermelt gazdagság egészét egyenlő arányban osztanák is szét a Föld lakossága között, az sem lenne elég a szegénység felszámolására, az életkörülmények javítására, a környezetvédelmi problémák megoldására, a természeti katasztrófák sújtotta régiók lakhatóvá tételére. Nem, mert Földünk népessége oly mértékben növekszik, amilyen mértékben ezzel párhuzamosan csökken a kitermelhető természeti kincsek rendelkezésre álló mennyisége, a megművelhető, élhető földterület bolygónkon. Egyre kevesebb hely és élelmiszer jut a felnövekvő új nemzedékek számára, egyre többen kénytelenek osztozni ugyanakkora helyen, ugyanakkora kenyéren, bármekkora legyen is a gazdasági növekedés. És egyre többen lesznek Afrikában, Ázsiában, akiknek nem jut hely, nem jut kenyér, nem jut fedél a fejük fölé. Előre látható, hogy ez a tömeg egyszer meg fog indulni, vándorolni fog megélhetést keresve, vagy pedig az emberek ölre mennek és erővel próbálnak meg életteret szerezni maguknak. A mostani bevándorlási hullám még csak a kezdet, még csupán előjele egy minden eddiginél nagyobb népvándorlásnak. Vagy pedig egy minden eddiginél nagyobb világháborúnak. A palack nyomását nem lehet a végtelenségig fokozni, egy ponton fel fog robbanni, és ezt a robbanást nem lehet erővel visszatartani.

szegenyseg

Bármi is a tétje ennek a népszavazásnak, bármennyire hisznek is benne kormányerők és állampolgárok, bármilyen eredmény szülessék is, bárhogyan fog is dönteni később a parlament, attól még nem fognak szűnni a háborúk, nem lesz kevesebb a bevándorló, nem fog csökkenni a szegénység, nem lesz több munka, víz és élelem a Földön. Bezárhatjuk a kapukat, az ostromlók serege erővel töri be majd, s akár akarjuk, akár nem, erőszakkal foglalja el azt, amit mi hiába próbálunk megvédeni ellene. Tartsa hát mindenki jól eszében mindezt, amikor október másodikán „nem”-mel vagy „igen”-nel, érvénytelen szavazólappal vagy tüntetően otthon maradva fog majd szavazni.

Németh Attila