A Batthyány-emlékmécsesnél Ságvári szervezett tüntetést

Ságvári Endre volt a fő szervezője  a Batthyány-emlékmécsesnél 1941. október 6-án lezajlott megmozdulásnak, ahol háromszáz szociáldemokrata fiatal, adott jelre körülvette az emlékművet, és talapzatára nemzeti színű szalaggal átkötött koszorút helyezett el – A magyar szabadságért – a magyar ifjúság felirattal,  majd szétszéledtek.

Ebben az időben  került sor a Jugoszlávia elleni intervencióra, aminek hatására a KMP  indokoltnak és sürgetőnek tartotta a nácikkal szembenálló erők egy táborba tömörítését, a népfront kiszélesítését nemzeti függetlenségi fronttá, és az addigi „Békét! Földet! Szabadságot!” jelszó módosítását „Független, szabad Magyarországot!” jelszóra.

 Ságvári előadásokat tartott a 19–20. századi forradalmakról (a magyar 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról, az 1905-ös és 1917-es oroszországi forradalomról),  az évszázados németellenes függetlenségi küzdelmeket felelevenítve, a hitleristákkal való szövetkezés súlyos következményeit ecsetelve hirdette a fasiszta hatalmaktól történő elszakadás, a különbéke megkötésének szükségességét.

Ságvári Endre, az antifasiszta mártír kiemelkedő jelentőséget tulajdonított az 1848-as forradalomnak és előadásaiban elemezte annak tanulságait.