98 évvel ezelőtt történt…..

Ha azt mondjuk 1917, Szentpétervár, bolsevik párt, a Föld minden kommunistájában ugyanazok a gondolatok ébrednek. 98 évvel ezelőtt a távoli Oroszországban, ahol a nép nyomora soha nem látott méreteket öltött, megcsillant egy reménysugár.

Lenin és az Aurora cirkáló
Lenin és az Aurora cirkáló

A háborús szenvedésektől, a cári önkényuralomtól meggyötört orosz dolgozók világtörténelmi jelentőségű tettet hajtottak végre. A bolsevik párt vezetésével kirobbantották a történelem első győztes szocialista forradalmát, amely örökre megváltoztatta a világot. Oroszország dolgozói magasra emelték a vörös zászlót, amely immáron nemcsak az orosz munkásságnak, hanem a világ összes dolgozójának megmutatta: van más út, nem kell és nem is szabad beletörődni a kapitalista kizsákmányolásba, a társadalmi különbségekbe.

 

November 7. alkalmából változatlanul és rendíthetetlenül a szocializmusért folytatott harc, az egymás iránti szolidaritás jegyében köszöntötték  rövidebb-hosszabb üzenetváltásokkal, jókívánságokkal egymást a Népi Front, Oroszország Kommunistáinak Pártja, valamint a Luganszki, és Donyecki Népköztársaságok kommunista szervezetei.

Orosz kommunisták demonstrációja Szentpéterváron
Orosz kommunisták demonstrációja Szentpéterváron

Számtalan levelet és jókívánságot kapott a Népi Front többek között Makszim Chalenko-tól, a Luganszki Kommunisták vezetőjétől, Makszim Szurajkin-tól, az Orosz KP elnökétől, valamint teljes elnökségétől, s többen köszöntöttek minket a Politikai Bizottságból is.

Juhász Norbert elvtárs levele a Népi Front nevében Makszim Szurajkin elvtárshoz, Oroszország Kommunistáinak Pártja elnökéhez:

“Kedves Maxim elvtárs!

Jómagam, és pártom a Népi Front Országos Elnöksége és teljes tagsága, a magyar kommunisták nevében üdvözöllek és köszöntelek a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 98. évfordulója alkalmából!

Ti voltatok az a nemzet, mely 98 évvel ezelőtt az Aurora ágyúival hajnalt hasítottatok az emberiség több évezredes elnyomásának sötét éjszakájába.

Reményt és hitet adtatok a föld elnyomott népeinek. Adtatok, s adtok ma is miképpen a mi dolgozó népünk számára is.

Az Orosz KP Krími szervezetei koszorúznak Lenin szobránál, Szimferopol városban
Az Orosz KP Krími szervezetei koszorúznak Lenin szobránál, Szimferopol városban

Nem lehet elégszer kihangsúlyozni az Oroszországban, és az egykori Szovjetunióban végbement forradalmi változások, szerepét az egyetemes történelemben!

Lenin elvtárs Pártja, a Bolsevikok, utat mutattak a világ haladó gondolkodású erőinek, és a Forradalmi Munkásmozgalomnak. Utat és példát. Ezt a példát követik és fogják is követni a jelen és jövő kommunistái a győzelemhez vezető úton.

Miképpen a nemzetközi, úgy a magyar munkásmozgalom történetének is méltán legkiemelkedőbb fejezete a Nagy Októberi Szocialista Forradalom. Az I. világháború poklát követően tömegével álltak egykori magyar frontkatonák a forradalom szolgálatába.

Elég ha Ligeti Károlyra gondolunk aki Omszk forradalmi erőinek parancsnokaként harcolt Kolcsak fehérterroristái ellen, vagy Gavró Lajosra akinek a közreműködésével létrejövő I. Asztraháni Internacionalista ezred rengeteg csapást mért Gyenyikin hordáira, majd Petljura-nak szerzett kellemetlen meglepetéseket, az 58. hadtest III. dandárja Politikai Tisztjeként.

Sokáig folytathatnánk a sort, mintegy 90 ezer magyar internacionalista önkéntessel.

Tömegdemonstráció Moszkvában
Tömegdemonstráció Moszkvában

Mi magyar kommunisták, amint a múltban úgy a jelenben is orosz elvtársainkéhoz szorítjuk vállainkat, s küzdünk a szocializmus ismételt, teljes és végleges győzelméért!

Szívből kívánok jó egészséget, s mind nagyobb sikereket a munkában, harcban, közös ügyünk előrevitelében!”

Ilja Klemjonov, Oroszország Kommunistáinak Pártja Központi Bizottságának tagja, a nap folyamán tájékoztatta a Népi Frontot, hogy a föntebb idézett levél szövegét több, az Orosz KP által tartott demonstráción, és megannyi ünnepi taggyűlésen fölolvasták teljes terjedelmében a párt Központi Bizottságának tagjai, és egyéb tisztségviselői a hallgatóság számára.

 

Makszim Szurajkin a Moszkvai demonstráción
Makszim Szurajkin a Moszkvai demonstráción

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára