70 éve szabadult fel Budapest – dicsőség a magyar és szovjet hősöknek!

Szovjet katonák Budapest felszabadításakor - 1945. február 13.

Hazánk Felszabadítása a több mint két évtizedes fasiszta uralom alól 1944 őszén kezdődött. A Horthy-rezsim a Szovjetunió megtámadásától remélte újabb magyar területek vissza szerzését illetve a megszállt területek kifosztásában is részt akartak venni. A frontra kiküldött katonák elavult fegyverekkel,nem megfelelő ruházattal voltak felszerelve, ellátásukról nem, vagy csak alig gondoskodtak így a magyar katonák hadrafoghatósága harci kedve alacsony volt. A magyar alakulatok többségét csak megszálló, rendfenntartó feladatokra vetették be. A lakossággal szembeni brutális terror sok katonában gondolatokat ébresztett, egyre többen tették fel a kérdést önmaguknak mi értelme van a háborúnak? mit keresünk mi itt? A fronton lévő alakulatok keserű, tragikus leckét kaptak a korszerű haditechnikából, amikor a szovjet csapatok támadásba lendültek. leckét kaptak parancsnokaik aljasságából és hozzá nem értésükből amikor a legsúlyosabb helyzetben egyszerűen sorsukra hagyták a rájuk bízott katonákat, csak a saját bőrüket mentették. Sok bátor derék katona esett el, de legalább annyian haltak meg az éhezés és a fagy miatt, mint a szovjetek fegyvereitől! A fogságba került katonák közül sokak számára világossá vált hogy valójában ki az igazi ellensége a magyar népnek, kik azok akik felelőtlen kalandor politikájukkal,eszelős gyűlöletükkel katasztrófába sodorják Magyarországot. Sokan jelentkeztek a fasizmus elleni fegyveres harcra. Belőlük több partizáncsoport alakult ők részt vettek hazánk felszabadításában. A teljesség igénye nélkül:Szőnyi Márton, Uszta Gyula, Nógrádi Sándor néhány név azok közül ,akik vezetésével ezek a csoportok megkezdték a fegyveres harcot. A harcok 1944 őszén érték el a magyar határokat,amikor a második Ukrán front csapatai kijutottak a Magyar Román határra, valamint Jugoszlávia felől a harmadik Ukrán front csapatai átlépték a Jugoszláv Magyar határt.

December hatodikán a második Ukrán front Malinovszkij marsall vezetésével támadást indított Debrecen-Hódmezővásárhely-Szeged-irányba,a németek Debrecennél jelentős páncélos erőket vontak össze, Magyarországot minden áron meg akarták tartani, azonban a szovjet csapatok szétverték megsemmisítették ezeket az alakulatokat,a hadművelet végére a szovjet csapatok kijutottak a Tiszafüred-Szolnok-Baja vonalra. Innen indult 1944 oktober29-én a46.hadsereg támadása Kecskemét-Budapest irányába. November 2-ára elérték Ócsa-Alsónémedinél Budapest külső védelmi vonalát. Megkísérelték menetből elfoglalni a várost de a németek komoly erősítést küldtek így az első támadás nem járt sikerrel. Megkezdődött Budapest ostroma amely 1945 február 13-ig tartott! A szovjet hadvezetés a felesleges vérontás elkerülése érdekében parlamentereket küldött bekerített ellenséghez Vecsés határában és Kelenföldnél azonban a németek tüzet nyitottak a küldetésükről visszatérő fegyvertelen parlamenterekre Steimetz Miklós és Ilja Afanaszjevics Osztyapenkó századosok az életüket vesztették. (A rendszerváltásig mindkét tiszt hőstettét szobor hirdette! A fasizmust restaurálók eltüntették, a fasizmusban csak a hazaárulóknak,tömeggyilkosoknak jár szobor.) Budapesten a terror új fejezete kezdődött ,a nyilasok felfegyverezték az alvilágot, tejhatalmat kaptak , tébolyult gyilkolás és fosztogatás kezdődött. Megkezdték a Pesten maradt zsidók lemészárolását,kifosztását. Amellett a legkisebb gyanú elég volt, hogy valaki katonaszökevény, vagy kommunista, a Duna partról bele lőtték a folyóba. Az ostrom kezdetekor a németek felrobbantották Budapest hídjait,katonailag nem volt jelentősége mivel a főváros be volt kerítve,semeddig nem tartotta vissza a szovjet csapatokat. A magyar katonákban fokozódott a kétségbeesés ,tisztában voltak vele hogy a németek oldalán csak a pusztulás vár rájuk.

Az illegalitásban lévő kommunista párt felhívására egyetértés alakult ki tisztek és katonák között és sokan szervezetten tisztjeik vezetésével teljes fegyverzettel álltak át a szovjet csapatok oldalára. Belőlük alakult a Budai Önkéntes Ezred 2500 fővel parancsnok: Variházy Oszkár alezredes lett. közülük több mint 400 an haltak hősi halált Budapest felszabadítása közben. Ők hősök voltak, de a mostan De minden jó érzésű becsületes embernek emlékezni kell rájuk tisztelettel és kegyelettel. Budapest felszabadult! Az emberek előjöhettek félelem nélkül a pincékből ,megkezdhették a romok eltakarítását, a város az ország ujjá építését! A tavasz legcsodálatosabb ajándéka volt a sokat szenvedett népünknek, hogy Április negyedikén az utolsó harcoló alakulat is elhagyta hazánkat! Beköszöntött a régen várt béke! A Szovjetunió népeinek hatalmas áldozat vállalása legyőzte a fasizmust Európában és Ázsiában,felcsillant a reménye egy boldog békés korszak kezdetének, de azok a sötét erők akik a fasizmus létrejötténél bábáskodtak újjászervezték, átkozmetikázták torzszülöttüket és a világ a hidegháború borzalmait volt kénytelen elszenvedni! Ezek a sötét erők ma is az emberiség ősellenségei!

Katona Gábor, Népi Front alelnöke