Horthy utasítást ad Somogyi Béla meggyilkolására

Nagybaczoni Nagy Vilmos (vezérezredes, honvédelmi miniszter,hadtudós szakíró)  nagymamámmal történt beszélgetése során  egyszer elmondta, hogy Horthy “úgy vágott oldalra a kezével, mintha valakit ott azzal a késsel oldalba akarna szúrni”. Nagy Vilmos az asztalon lévő konyhakésre mutatott. Horthynak ez megszokott mozdulata volt – emlékeznek rá mások is. F.Zs.

A szokásos vacsorázgatások során többször végzett ilyen mozdulatot és világossá tette, hogy az ismert  szociáldemokrata újságíró, Somogyi Béla halálát kívánja. Akkor éppen ezt kívánta…
 “Február 13-án a fővezérség “szigorúan bizalmas” jelzéssel átírt budapesti vadászzászlóalj parancsnokának, s közölte vele: “A fővezérségnek tudomására jutott, hogy a szakszervezetek vezetői, a Népszava munkatársai, szerkesztősége és a kiadóhivatal alkalmazottai szoros kapcsolatban állnak bécsi körökkel. Fenti parancsnokság felhívatik jelzett egyének ellenőrzésére, szükség esetén pedig a körülményekhez képest legalkalmasabb cselekvésre. Janki s.k., Harmann s. k.”
A legalkalmasabb cselekvés értelmezéséhez a különítményeseknek nem volt szükségük magyarázatra, ez mindenképpen magában foglalta a legmesszebbmenő testi erőszak igénybevételét. Ez a felhívás is hozzájárult ahhoz, hogy a tisztek Somogyi Béla minden lépését figyelemmel kísérjék.” -áll a Somogyi-Bacsó gyilkosság című könyv 44-ik oldalán.
Somogyi Béla régi ellensége a Horthy-bandának.  A Népszava folyamatosan támadta a reakciós sajtót, tájékoztatott a fehérterror rémtetteiről.
Somogyi ezt megelőzően is harcos baloldali szociáldemokraraként fellépett a vallási dogmák, a klerikalizmus ellen. Számos modern tankönyvet írt, amelyeket több alkalommal is kiadtak
Az 1918-as őszirózsás forradalom után közoktatásügyi államtitkárrá nevezték ki.

A Magyar(országi) Tanítók Szabad Egyesülete (1910) a haladást képviselő  tanítók tömörülése volt a XX. sz. elején. Zigány Zoltán és Somogyi Béla szerkesztette  az egyesület lapját az Új Korszakot, mely harcos politikai folyóirat volt.

Somogyi Béla elnökletével alakult 1918. december . 15-én a baloldali Magyarországi  Tanítók Szakszervezete, mely a Tanácsköztársaság bukása után megszűnt.

“Az MTSZE tevékenységét hamarosan éles támadások érték, elsõsorban a konzervatív klerikális körök, mindenekelõtt Csernoch János hercegprímás részérõl. Nem meglepõ tehát, hogy a Székely Ferencet váltó új kultuszminiszter, Zichy János elsõ intézkedései közé tartozott az egyesület mûködésének ismételt felfüggesztése. Az MTSZE szerepét, szervezõmunkáját ebben a helyzetben az Új Korszak vette át. A lap, amit 1911 októberétõl Zigány Zoltán  szerkesztett, a radikális baloldali tanítómozgalom ismert és jó tollú képviselõi, elsõsorban Somogyi Béla és Zigány mellett támogatói, sõt állandó munkatársai között tudhatta a radikalizálódó állami és egyházi (fő- ként a protestáns) tanítószervezetek jónéhány vezéralakját, így pl. Czabán Samut, Bozsik Bélát és Dobó Gyulát. De „külsõ munkatársai”, rendszeres szerzõi között volt Jászi Oszkár, Kunfi Zsigmond, Czóbel Ernõ és Varga Jenõ éppúgy, mint számos fõ- városi vagy vidéki  névtelen „köztanító” is.” (A tanító a történelem sodrában)

Számos szocialista, baloldali gondolkodó művét fordította magyarra. Közöttük Bebel és Lasalle műveit.

A hatalom ellensége volt. Horthy többször biztatott a meggyilkolására. Beteges lelkű tisztjei szervezkedni kezdtek.

Összeállította: Szabó István és Fogarasi Zsuzsanna