A Népi Front lapja

A kommunista párt viszonya az ellenzéki szervezetekhez

“A kommunisták a munkásosztály közvetlen céljaiért és érdekeiért küzdenek, de a jelen mozgalomban egyszersmind a mozgalom jövendőjét képviselik. Franciaországban a kommunisták a szocialista-demokrata  párthoz csatlakoznak a konzervatív és radikális burzsoázia ellen, nem mondva le arról a jogukról, hogy kritikai magatartást tanúsítsanak a forradalmi hagyományokból sarjadzó szólamokkal és illúziókkal szemben.

Svájcban a radikálisokat támogatják, de nem tévesztik szem elől, hogy ez a párt ellentmondásos elemekből áll, egyrészt francia értelemben vett demokrata szocialistákból, másrészt radikális burzsoákból.

A lengyeleknél a kommunisták azt a pártot támogatják, amelyik az agrárforradalmat vallja a nemzeti felszabadulás feltételének, azt a pártot, amely az 1846. évi krakkói felkelést életre hívta.

Németországban a kommunista párt, mihelyt a burzsoázia forradalmi módon lép fel, együtt küzd a burzsoáziával az abszolút monarchia, a feudális földtulajdon és a kispolgáriság ellen.

Egyetlen pillanatra sem mulasztja el azonban, hogy a munkásokban a lehető legvilágosabban tudatosítsa a burzsoázia és a proletariátus közötti kibékíthetetlen ellentétet, hogy így a német munkások azokat a társadalmi és politikai feltételeket, amelyeket a burzsoáziának uralmával meg kell teremtenie, azonnal mint megannyi fegyvert a burzsoázia ellen fordíthassák, hogy így, a németországi reakciós osztályok megdöntése után, nyomban meginduljon a harc maga a burzsoázia ellen.

Németországra irányítják a kommunisták legnagyobb figyelmüket, mert Németország polgári forradalom küszöbén áll, és mert ezt az átalakulást általában az európai civilizáció előrehaladottabb feltételei között és sokkal fejlettebb proletariátussal hajtja végre, mint Anglia a XVII. és Franciaország a XVIII. században, a német polgári forradalom tehát csak egy proletárforradalom közvetlen előjátéka lehet.

Egyszóval, a kommunisták mindenütt támogatnak a fennálló társadalmi és politikai állapotokkal szembeforduló minden forradalmi mozgalmat.

Mindezekben a mozgalmakban a kommunisták a mozgalom alapvető kérdéseként a tulajdon kérdését helyezik előtérbe, függetlenül attól, hogy ez a kérdés többé vagy kevésbé fejlett formát öltött-e.

A kommunisták végül mindenütt az egész világ demokratikus pártjainak szövetkezésén és egyetértésén munkálkodnak.” – áll a Kommunista Kiáltványban  A kommunisták viszonya a különböző ellenzéki pártokhoz című fejezetben.

Azóta sok minden történt: a munkásosztály kiharcolt magának néhány jogot, a munkásosztály okosabb, képzettebb lett. Volt egy nagy szocialista kísérlet, és ma is vannak szocialista országok. A kapitalisták   sem bóbiskoltak, hanem ők is tanultak a történelemből. Azonban egy valami maradt: a kizsákmányolás! Vannak a térképen sötét és szürke foltok. Vannak nagyon-nagyon sötét foltok, ahol a harcot titkolni kell, de folyik. Ezeken a helyeken a legeredményesebb.

Marx és Engels arra tanít, hogy ne zárkózzunk be. A marxista párt nem elefántcsonttoronyban él, hanem a valóságban.

Támogathat bizonyos erőket, ami nem azt jelenti, hogy maga a párt feloldódik, hanem azt, hogy egyre erősebb harci szövetséggé kovácsolódik.

A Népi Front együtt dolgozik civil szervezetekkel, részt vesz akciókban más pártok tagjaival együtt. Olyanokkal is, ahol nem kommunisták vannak. Tesszük ezt úgy, ahogyan a Kiáltvány tanít bennünket. Együttműködünk a béke ügyében, együtt lépünk fel a szociális igazságtalanságok ellen, a lakhatás jogáért vagy együtt küzdünk egy-egy városrész vagy település fejlesztéséért, a környezet védelméért, munkahelyteremtésért.

Ez is harc! Minden nap tanuljuk ezt a harcot. És lépünk tovább. Nem fentről várjuk az ukázt, hanem nekünk kell alakítani a mozgalmat.

Fogarasi

TI ÍRTÁTOK

Életveszélyes munkahelyek

Megjelent az Eurostat, halálos kimenetelű munkahelyi baleseteket számba vevő statisztikája, az EU 28 tagállamára és a partnerországokra kiterjedően. A legutóbbi, 2014-es alapján Magyarország  a középm

A Győzelem Napja - Moszkvából jelentjük....

Ma május 9-én ismét hálával és köszönettel emlékeztünk. Emlékeztünk  az emberiség történelmének legnagyobb sorsdöntő ütközetére, melyet valaha az egyetemes történelemben kényszerültek vívni a haladó e
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

No thumbnail available

Az "én ötvenhatom"

1956 hatvanadik évfordulója alkalmából sorozat indult a Magyar Rádióban és az M1
A szovjet-orosz filmkultúra I. - A film szerepe Kelet-Európában

A szovjet-orosz filmkultúra I. - A film szerepe Kelet-Európában

Egy olyan geopolitikai közegben, amelynek immár több évszázada az összes különlegességét többnyire
Engem felszabadítottak

Engem felszabadítottak

Nem éltem még, amikor először felszabadítottak. Hiszen ha nem jöttek volna, akik jöttek,
Légy szerző!
Légy szerző!