A Népi Front lapja

145 éve született Lenin

11093325_889019881159715_2074158579_o„Joggal lehetünk büszkék és büszkék is vagyunk arra, hogy nekünk jutott osztályrészül az a szerencse, hogy megkezdjük a szovjet állam felépítését.  Megkezdjük ezzel a világtörténelem új korszakát, azon új osztály uralmának korszakát, amely valamennyi kapitalista országban el van nyomva.  Amely mindenütt új élete felé, a burzsoázia feletti győzelem, a proletárdiktatúra, az emberiségnek a tőke jármától, az imperialista háborúktól való megszabadítása felé halad.” V.I. Lenin

Lenin meghalt, de nem a leninizmus!
A leninizmus a kommunizmus, bolsevizmus, forradalmi marxizmus szinonímája. Aki megtagadja a bolsevik forradalmárt, az megtagadja a kommunizmust.Egykori, önmagukat kommunistáknak vallók, akik dezertáltak különböző megtévesztő „izmusokba”, sorra gyártják a szociáldemokráciával rokonítható elméleteket (szocialisták, eurokommunisták, reformkommunisták).
Van azonban lényeges különbség a baloldali szociáldemokraták és az eurokommunisták között. Míg az előbbiek az opportunizmus, az utóbbiak a kommunizmus elleni harcban születtek. Ezért a reformkommunisták egyben antileninisták is. Ez a szakadár irányzat Lenint kompilátorrá minősíti át, aki semmit sem adott hozzá – vagy legalábbis igen keveset – a marxizmushoz.
Mi meggyőződéssel valljuk, hogy a leninizmus az imperializmus korszakának marxizmusa. Marx és Engels tanításaival képez egészet. Egyiket nem lehet elválasztani a másiktól, de szembeállítani sem.

Nem igaz, hogy a bolsevik forradalmár semmit, vagy csak keveset adott hozzá a tudományos szocializmushoz. Marx a XIX. század második felének volt nagy teoretikusa, tudós és nem jós, s minél messzebbre látott a jövőben, annál elnagyoltabban. Leninre, a szellemi utódra várt a feladat, hogy korának, az imperializmusnak új jelenségeit felfedezze, elemezze, magyarázza.

Az osztályharc, forradalomelmélet, államelmélet, szocializmus, pártelmélet, a stratégia, taktika tudománya adekvát, marxista szellemű kidolgozása mindenekelőtt Lenin nevéhez fűződik: Kik azok a „népbarátok”; A kapitalizmus fejlődése Oroszországban; Egy lépés előre, két lépés hátra; A szociáldemokrácia két taktikája; Az imperializmus, mint a kapitalizmus legfelsőbb foka; A baloldaliság, mint a kommunizmus gyermekbetegsége, és még számtalan rövidebb-hosszabb alapvető mű.
Lenin nem haladt szemben a tudományos szocializmus alapítóival, hanem folytatta, továbbfejlesztette, konkretizálta az új/régi tanításokat, jelenségeket.

A leninizmus tehát nem önálló „izmus”, hanem szerves része a marxizmusnak. Nélküle a tudományos szocializmus a XX-XXI. században csak torzó lenne. Lenin szellemi munkásságának tanulmányozása nélkül nincs marxista korismeret, kommunista mozgalom és gyakorlat. Aki őt mellőzve akar eljutni a szocializmusba, tévútra, az opportunisták karjaiba téved.
A történelem még nem „termelte ki” a globális kapitalizmus meghaladásának nemzetközi formátumú vezető teoretikusát, de ha megjelenik, csak úgy boldogul, ha a marxizmus-leninizmus alapjaira építi tanítását és gyakorlati útmutatását.

Hegedűs Sándor

TI ÍRTÁTOK

ADY ENDRE: A TŰZ MÁRCIUSA

Csámpás, konok netán ez a világ S végbe hanyatlik, kit annyian űztek, De élethittel én, üldözött haló, Március kofáira és szentjeire Hadd szórjam szitkát és dicsét a Tűznek. Hadd halljék végre

Háború a vörös csillag ellen

Megjelent "az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról" szóló törvényjavaslat, amelyet Lázár János és Semjén Zsolt

"Demokrácia védelme"?

Nemrégiben egy ígéretes, nagyobb lélegzetű tanulmány két bevezető fejezete jelent meg a Frontoldalon „PlalylA” „tollából” „Demokrácia védelme” címmel. A cikkeket viharos vita követte, aminek nyomán az
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

No thumbnail available

Tőkés rendszerváltás a kelet-közép-európai szocialista országokban

A kelet-közép-európai országokban végbement tőkés rendszerváltásról eddig sokan és sokat írtak, marxista
Nemere, a dezinformátor -4. rész-egy antikommunista könyv cáfolata

Nemere, a dezinformátor -4. rész-egy antikommunista könyv cáfolata

”Kezdhetjük mindjárt azzal,hogy ez a „jó és nemes ember”,ez a „szovjet emberek
Engem felszabadítottak

Engem felszabadítottak

Nem éltem még, amikor először felszabadítottak. Hiszen ha nem jöttek volna, akik jöttek,
Légy szerző!
Légy szerző!