A Népi Front lapja

145 éve született Lenin

11093325_889019881159715_2074158579_o„Joggal lehetünk büszkék és büszkék is vagyunk arra, hogy nekünk jutott osztályrészül az a szerencse, hogy megkezdjük a szovjet állam felépítését.  Megkezdjük ezzel a világtörténelem új korszakát, azon új osztály uralmának korszakát, amely valamennyi kapitalista országban el van nyomva.  Amely mindenütt új élete felé, a burzsoázia feletti győzelem, a proletárdiktatúra, az emberiségnek a tőke jármától, az imperialista háborúktól való megszabadítása felé halad.” V.I. Lenin

Lenin meghalt, de nem a leninizmus!
A leninizmus a kommunizmus, bolsevizmus, forradalmi marxizmus szinonímája. Aki megtagadja a bolsevik forradalmárt, az megtagadja a kommunizmust.Egykori, önmagukat kommunistáknak vallók, akik dezertáltak különböző megtévesztő „izmusokba”, sorra gyártják a szociáldemokráciával rokonítható elméleteket (szocialisták, eurokommunisták, reformkommunisták).
Van azonban lényeges különbség a baloldali szociáldemokraták és az eurokommunisták között. Míg az előbbiek az opportunizmus, az utóbbiak a kommunizmus elleni harcban születtek. Ezért a reformkommunisták egyben antileninisták is. Ez a szakadár irányzat Lenint kompilátorrá minősíti át, aki semmit sem adott hozzá – vagy legalábbis igen keveset – a marxizmushoz.
Mi meggyőződéssel valljuk, hogy a leninizmus az imperializmus korszakának marxizmusa. Marx és Engels tanításaival képez egészet. Egyiket nem lehet elválasztani a másiktól, de szembeállítani sem.

Nem igaz, hogy a bolsevik forradalmár semmit, vagy csak keveset adott hozzá a tudományos szocializmushoz. Marx a XIX. század második felének volt nagy teoretikusa, tudós és nem jós, s minél messzebbre látott a jövőben, annál elnagyoltabban. Leninre, a szellemi utódra várt a feladat, hogy korának, az imperializmusnak új jelenségeit felfedezze, elemezze, magyarázza.

Az osztályharc, forradalomelmélet, államelmélet, szocializmus, pártelmélet, a stratégia, taktika tudománya adekvát, marxista szellemű kidolgozása mindenekelőtt Lenin nevéhez fűződik: Kik azok a „népbarátok”; A kapitalizmus fejlődése Oroszországban; Egy lépés előre, két lépés hátra; A szociáldemokrácia két taktikája; Az imperializmus, mint a kapitalizmus legfelsőbb foka; A baloldaliság, mint a kommunizmus gyermekbetegsége, és még számtalan rövidebb-hosszabb alapvető mű.
Lenin nem haladt szemben a tudományos szocializmus alapítóival, hanem folytatta, továbbfejlesztette, konkretizálta az új/régi tanításokat, jelenségeket.

A leninizmus tehát nem önálló „izmus”, hanem szerves része a marxizmusnak. Nélküle a tudományos szocializmus a XX-XXI. században csak torzó lenne. Lenin szellemi munkásságának tanulmányozása nélkül nincs marxista korismeret, kommunista mozgalom és gyakorlat. Aki őt mellőzve akar eljutni a szocializmusba, tévútra, az opportunisták karjaiba téved.
A történelem még nem „termelte ki” a globális kapitalizmus meghaladásának nemzetközi formátumú vezető teoretikusát, de ha megjelenik, csak úgy boldogul, ha a marxizmus-leninizmus alapjaira építi tanítását és gyakorlati útmutatását.

Hegedűs Sándor

TI ÍRTÁTOK

Az orvoshiány miatt kórházi osztályok zárnak be Jászberényben

Az orvoshiány miatt nyáron részlegesen szüneteltetik a jászberényi kórházban a belgyógyászati-, a krónikus-, illetve a rehabilitációs osztály működését – írja a  megyei lap, a szoljon.hu. A nyári szab

In Memoriam Urbán Sándor

„A forradalmak az elnyomottak és kizsákmányoltak ünnepei.” Lenin szavai ezek. A forradalmak megszülik hőseiket. Régóta tudjuk ezt a munkásmozgalom történetéből. De ezen ünnepnapokból oly’ kevés van. H

50 kiló műanyag másodpercenként!

A folyókba dobott műanyag hulladék jelenti az óceánok szennyezésének egyik legfőbb forrását, és a legnagyobb szennyezők az ázsiai folyók – írják  holland kutatók. Számításaik szerint a fo
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

No thumbnail available

Tegnap, ma, holnap

Tegnap még szánakozva dobtál volna egy tízest a sarki koldus kalapjába, ha
No thumbnail available

Nemere, a dezinformátor -1. rész (egy antikommunista könyv cáfolata)

Gyerekkoromban szerettem Nemere István fantasztikus regényeit olvasni. Talán éppen az ő izgalmas
No thumbnail available

Nemere, a dezinformátor-3.rész (egy antikommunista könyv cáfolata)

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom jelentőségét,világra gyakorolt hatását és benne Lenin szerepét
Légy szerző!
Légy szerző!